Olemme sitoutuneet kemikaalikaupan Responsible Care - Vastuu huomisesta -ohjelmaan

Yritysvastuu ja sertifikaatit

Pidämme huolta tuotteistamme alusta loppuun asti. Otamme tarkasti huomioon ympäristö- ja turvallisuusnäkökohdat kemikaalien varastoinnissa, käsittelyssä ja kuljetuksissa.

Ylläpidämme ja kehitämme henkilöstömme osaamista suunnitelmallisella koulutuksella niin, että jokainen tuntee työnsä merkityksen laatu-, ympäristö- ja turvallisuusasioissa. Varmistamme, että toimittamamme tuotteet ovat turvallisia käsitellä, kuljettaa ja käyttää, pakkausten kierrätystä kehitetään ja käytetään tehokkaasti siellä missä se on mahdollista, ja jäte hävitetään määräysten mukaisesti.

Algol Chemicalsin toiminnot on sertifioitu ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 1800 -standardien mukaisesti Suomessa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Olemme Euroopan kemikaalijakelijoiden järjestön FECC:n suora jäsen ja täytämme Euroopan unionin uuden kemikaaliasetuksen (REACH) vaatimukset FECC:n ohjeistuksen mukaisesti. Lisäksi olemme sitoutuneet Algol-konsernin yritysvastuuta täydentäen kemikaalikauppaan painottuneeseen Responsible Care - Vastuu Huomisesta -ohjelmaan.  

Tavoitteenamme on toimintojemme jatkuva parantaminen ja toimintaan liittyvien riskitekijöiden ehkäiseminen ja poistaminen niin, ettei niistä aiheudu haittaa ihmiselle, ympäristölle tai omaisuudelle. Seuraamme ja mittaamme jatkuvasti myös sitä, miten olemme tässä päämäärässämme onnistuneet. Vastaamme mielellämme kysymyksiin toiminnastamme.


Lue lisää:

Algol Chemicalsille alan keskiarvon ylittävät pisteet laatu, turvallisuus ja ympäristöasioiden SQAS-arvioinnissa  

Työturvallisuuskoulutus Algol Chemicalsissa

Algol Chemicalsin Turun yksikön turvallisuustiedote (pdf)

Algol-konserni lahjoittaa 50 000 euroa yliopistojen varainhankintaan

Käytännön turvallisuusharjoituksella toimintatavat testiin

Kemikaalipakkauksien uudelleenkäytössä turvallisuus huomioitava erityisesti

Itämeri kuntoon kunnallisia jätevesiä puhdistamalla

Vastuullisuus kaivoskemikaalien tuonnissa Eurooppaan

Lue lisää yritysvastuustamme Algol-konsernin kotisivulta

Yhteydenottopyyntö