Vastuu huomisesta -ohjelma osana arkeamme

Algol Chemicals on sitoutunut kemikaalikauppaan painottuneeseen Responsible Care - Vastuu Huomisesta -ohjelmaan.

 

Tutustu Vastuu Huomisesta -ohjelman kahdeksaan ohjenuoraan. Samalla kerromme, miten nämä periaatteet näkyvät Algol Chemicalsin päivittäisessä toiminnassa.

1 Lakisääteiset vaatimukset

Noudatamme toiminnassamme kaikkia lakisääteisiä vaatimuksia sekä kemikaalialan käytäntöjä ja ohjeistuksia.

Osallistumme aktiivisesti alan järjestöjen sekä muiden ryhmien toimintaan, ja seuraamme kemikaaleihin liittyvän lainsäädännön sekä parhaiden käytäntöjen kehitystä. Olemme aktiivisesti yhteydessä paikallisiin viranomaisiin toimintaamme liittyvissä kysymyksissä.

Käytämme tunnettuja ja luotettavia kanavia seurataksemme paikallisia lakisääteisiä vaatimuksia. Tiedotamme aktiivisesti säännöistä ja käytännöistä AC:ssä.

2 Riskienhallinta

Varmistamme, että toimintamme ei aiheuta riskejä työntekijöillemme, yhteistyökumppaneillemme, asiakkaillemme, yleisölle tai ympäristölle.

Algol Chemicalsin riskienhallinta toteutetaan suunnittelemalla ja varmistamalla kaikkien toimintojemme sekä tavarantoimittajiemme toimintojen laatu ja kehittämällä jatkuvasti turvallisuuteen liittyviä toimintojamme.

Noudatamme ohjeistuksia ja ohjeita. Seuraamme turvallisuutta ja raportoimme poikkeamista, läheltä piti ‑tilanteista ja onnettomuuksista. Tarkoituksena on sekä ennaltaehkäistä onnettomuuksia että löytää kehitettäviä alueita ja perustavanlaatuisia syitä. Opimme sekä omista kokemuksistamme että muiden toimijoiden kokemuksista.

3 Toimintaperiaatteet ja dokumentointi

Dokumentoimme kirjallisesti toiminnot, jotka varmistavat A Joint Responsible Distribution/Responsible Care Programme -ohjelman mukaiset terveyteen, turvallisuuteen ja ympäristöön liittyvien sitoumusten noudattamisen oleellisena osana liiketoimintastrategiaa.

Noudatamme ISO 9001- ja 14001 -standardien mukaisia laatujärjestelmiä, joissa huomioidaan A Joint Responsible Distribution/Responsible Care Programme -ohjelman vaatimukset. Lisäksi noudatamme kaikessa toiminnassamme Algol Group Code of Conduct -ohjeiden mukaisia toimintaperiaatteita.

Dokumentaatiota ylläpidetään ja päivitetään järjestelmällisesti. Käytämme dokumentoinnissa nykyaikaisia käsittely- ja jakamismenetelmiä.

4 Tietojen toimittaminen

Toimitamme terveyteen, turvallisuuteen ja ympäristöön liittyviä tietoja tuotteistamme ja toiminnoistamme työntekijöillemme, yhteistyökumppaneillemme, asiakkaillemme, asianomaisille viranomaisille ja yleisölle.

Toimitamme henkilökunnallemme, yhteistyökumppaneillemme ja asiakkaillemme kaikki tarvittavat tiedot tuotteista, joita myymme ja markkinoimme. Teemme yhteistyötä viranomaisten kanssa minimoidaksemme kemiallisten tuotteiden käsittelyyn liittyvät riskit.

 5 Koulutus

Varmistamme henkilökuntamme tietoisuuden sitoumuksestaan ja tarjoamme koulutusta, jonka avulla terveyteen, turvallisuuteen ja ympäristöön liittyvät tavoitteet saavutetaan.

Uusille työntekijöille järjestetään perehdytys. Kaikkien työntekijöiden koulutustarpeet arvioidaan vuosittain kehityskeskusteluissa. Teemme vuosittain koulutussuunnitelmat ja pidämme kirjaa terveyteen, turvallisuuteen ja ympäristöön liittyvästä koulutuksesta. Kun uusia työkaluja ja menetelmiä otetaan käyttöön, niihin annetaan opastusta ja koulutusta. 

6 Toiminta hätätilanteissa

Hätätilannejärjestelmä ja sen ylläpito

Olemme luoneet hätätilannejärjestelmän alueille, joilla sitä tarvitaan. Teemme yhteistyötä paikallisten viranomaisten kanssa lisätäksemme valmiuksiamme mahdollisten onnettomuustilanteiden varalle. Suunnittelemme jatkuvasti yhdessä viranomaisten kanssa onnettomuusriskien vähentämiseen tarvittavia toimenpiteitä.

7 Kehitystyö

Tuemme toimenpiteitä, joilla kehitetään toimintojemme laatua ja parannetaan terveyteen, turvallisuuteen ja ympäristöön liittyvää tietoisuutta.

Olemme tehneet useita aloitteita, joiden tarkoituksena on parantaa tietoisuutta turvallisuuteen liittyvistä tekijöistä ja luoda turvallinen työympäristö. Tilastoimme jatkuvasti turvallisuuteen ja laatuun liittyviä tekijöitä, asetamme tavoitteita ja ryhdymme yhdessä toimenpiteisiin, joilla toimintojemme laatua ja turvallisuutta parannetaan.  

8 Yhteisösuhteet

Huolehdimme toimintaamme liittyvistä yhteisösuhteista.

Teemme läheistä yhteistyötä viranomaisten ja sidosryhmien kanssa  sekä eurooppalaisella, kansallisella että paikallisella tasolla varmistaaksemme toimintojemme täydellisen läpinäkyvyyden. Teemme turvallisuuteen ja ympäristöön liittyvää yhteistyötä myös paikallisten yhteistyökumppaneidemme kanssa. 

Menettelytapaohjeemme "Algol Group Code of Business Conduct and a Health, Safety and Environmental policies" on julkaistu verkkosivuillamme.

Uutiset

26.08.2020
Algol Chemicals siirtää kemikaalituotteiden varastoinnin Transvalille

04.08.2020
Kalle Kettunen on nimitetty Algol Chemicalsin toimitusjohtajaksi

23.04.2020
Vastuullisesti tuotetun palmuöljyn puolesta

03.04.2020
Materiaalitoimituksissamme vain vähän häiriöitä - Myynti palvelee myös poikkeusaikana

27.02.2020
Asiakkaamme kokevat meidät luotettavaksi kumppanikseen

17.01.2020
Algol Oy on myynyt osuutensa CrisolteQ Oy:stä Fortumille

16.12.2019
Juha Jokinen jättää tehtävänsä Algol Chemicals Oy:n toimitusjohtajana

01.11.2019
Hyvä kumppanuus vahvistaa molempien osapuolten liiketoimintaa: Algol Chemicals auttaa kehittämään Evonikin digitaalista jakelija-alustaa

21.10.2019
Uusia voimia Algol-konsernin tytäryhtiöiden hallitustyöskentelyyn

07.10.2019
Algol Chemicalsin ja Omyan yhteisyritys Kazakstaniin kalsiumkarbonaatin ja erikoiskemikaalien jakelua varten

10.09.2019
Algol Chemicals ja Palonot yhteistyöhön palonestomarkkinoille

22.01.2019
Algol Chemicalsilta kotimainen ratkaisu tallien hengitysilman parantamiseksi

03.01.2019
Algolin 125-vuotisjuhlavuosi käynnistyy – Toimintaamme ohjaa vastuullisuus

28.11.2018
Uraauurtava kierrätysravinneyhteistyö Algol Chemicalsin ja Gasumin välille

12.09.2018
Algol Chemicals lanseerasi uuden tuotteen Kuninkuusraveissa

23.05.2018
Algol Chemicals yhteistyöhön aromitalo Takasagon kanssa

26.03.2018
HYET Sweet makeutusaineet saatavilla Algol Chemicalsilta

20.02.2018
Menestystarina: IGIS, Liettua

18.12.2017
Algol-konserni tukee tänä jouluna lahjoituksin kuutta eri kohdetta

07.12.2017
Asiakkaamme pitävät meistä

15.11.2017
Algol tukee Helsingin Olympiastadionin uudistustöitä

20.09.2017
Nähdään Alihankintamessuilla!

01.08.2017
Kohti entistä parempaa palvelua - Toimintaperiaatteemme

27.04.2017
Algol mukana "Älä kerro Martille" -kampanjassa

28.03.2017
Suuronnettomuusharjoitus 5.4. Algolin Espoon varastoalueella

16.03.2017
Evonik yhteistyömme piidioksidien osalta laajenee Skandinaviaan

29.11.2016
Algol Chemicalsille alan keskiarvon ylittävät pisteet laatu, turvallisuus ja ympäristöasioiden SQAS-arvioinnissa    

15.11.2016
Osallistumme suuronnettomuusharjoitukseen Turun satamassa 7.12.

18.10.2016
Algol Chemicals sponsoroi Aalto-Helsinki iGEM -joukkuetta

28.09.2016
Vastuu huomisesta -ohjelma osana arkeamme

07.09.2016
Repsolin öljyt ja voiteluaineet osaksi Algol Chemicalsin valikoimaa

03.05.2016
TMT 15®: Turvallinen ratkaisu raskasmetallien poistamiseen savukaasuista

27.04.2016
Suomen teollisuuden päästöjen vähennyttävä edelleen

10.03.2016
Algol tukee Kansallisgallerian varainhankintaa

16.02.2016
Tiedätkö mistä suola tulee ruokapöytääsi?

25.01.2016
Algol Chemicals ostaa intialaisen jakelijan

12.01.2016
Algol-konserni lahjoittaa 50 000 euroa yliopistojen varainhankintaan

20.10.2015
Olemme mukana FEM 2015 Kaivosmessuilla

11.06.2015
Zinco Service: Ultraääni paljastaa teräspadan halkeamisriskin

03.06.2015
Kemikaalipakkauksien uudelleenkäytössä turvallisuus huomioitava erityisesti

26.01.2015
Algol Chemicals vahvistaa Skandinavian liiketoimintaansa ostamalla Amixo AB:n

10.12.2014
Algol tukee tänä jouluna John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri -hanketta

22.10.2014
Harjoitus onnettomuustilanteessa toimimisesta Algol Chemicalsin Turun varastoalueella

01.09.2014
Itämeri kuntoon kunnallisia jätevesiä puhdistamalla

02.07.2014
Algol Chemicals mukana Kilometrikisassa

17.04.2014
Suuronnettomuusharjoitus Karapellon teollisuusalueella 23.4.2014