Suomen teollisuuden päästöjen vähennyttävä edelleen

Teollisuuteen ja kasvavaan liikenteeseen liittyvistä ilmansaasteista syntyy monimutkainen systeemi, jossa eri epäpuhtaudet reagoivat keskenään ilmakehässä aiheuttaen terveys-, ympäristö- ja ilmastovaikutuksia. Ympäristönsuojelu on edistynyt monin tavoin moderneissa teollistuneissa yhteiskunnissa ja päästöjen hallintaan on löytynyt tehokkaampia tapoja. Vesistöjen ja ilman laatu on monin paikoin parantunut oleellisesti muutaman vuosikymmenen takaisesta tilanteesta. Parantamisen varaa on kuitenkin yhä.

Euroopan unionin direktiivit ovat lähentäneet eri maiden lainsäädäntöä toisiinsa, ja päästörajoitusten tavoitetasot asetetaan ensisijaisesti EU-tasolla. Paikallisten viranomaisten tehtäväksi jää tällöin toteuttaa alueensa teollisuuspäästöjen valvonta lupaehtojen kautta. Teollisuuspäästöjen rajat asetetaan mm. teollisuuden päästödirektiivissä (IED).

EU:n päästökattodirektiivi (NEC) asettaa kansallisella tasolla rajat neljälle keskeisimmälle ilmapäästöjen lajille:
• typen oksidit (NOx),
• rikin oksidit (SOx),
• muut haihtuvat orgaaniset yhdisteet kuin metaani (NMVOC) ja
• ammoniakki.

 

 

 


Lähde: Euroopan ympäristökeskus (EEA), Air pollution fact sheet 2014, Finland

EEA:n raporttien mukaan Suomen ja Ruotsin energiasektorin ja teollisuuden päästöjen osuus koko maan päästöistä ovat suurimpia tai toiseksi suurimpia seuraavissa päästötyypeissä:
NOx (Suomi 65 % / Ruotsi 41 %)
SO2 (Suomi 94 % / Ruotsi 52 % )
NMVOC (Suomi 52 %,Ruotsi 24 %)
pienhiukkaset, PM2,5 (Suomi 74 %, Ruotsi 52 %)
hiilimonoksidi, CO (Suomi 61 %, Ruotsi 57 %)

Energiasektori ja teollisuus ovat jo pitkään pyrkineet pienentämään varsinkin SOx- ja NOx-päästöjään, mutta suoritus- ja vaatimustasossa on yhä parantamisen varaa. Teollisuuden päästödirektiivi edellyttää varsinkin Suomessa teollisuudelta lähivuosina NOx -päästöjen vähentämistä. 


Lähde: Euroopan ympäristökeskus (EEA), Air pollution fact sheet 2014, Finland

Uusia vaatimuksia energiantuottajille

Uusien tuotantolaitosten päästöjenhallintateknologia valitaan jo suunnitteluvaiheessa. Esimerkiksi SOx-, hiukkas- ja NOx-päästöille on yleisesti vakiintuneita puhdistusprosesseja, jotka useimmissa tapauksissa toimivat hyvin. Tulevaisuudessa päästörajoja voidaan tiukentaa tai polttoainejakaumat saattavat muuttua päästömääriä muuttaen. On siis tarpeellista investoida uusiin prosesseihin, puhdistuslaitteisiin ja varastosäiliöihin. Kemiallisten ratkaisujen hyödyntämiseen ei ehkä ennestään ole tottumusta. Tällöin asiantuntevasta kemikaalitoimittajasta ja tämän verkostoista voi olla suuri apu. Yksinkertaisimmillaan kyse voi olla sopivan säiliökoon neuvomisesta, joskus taas toimittajalla on ainoa käsillä olevaan ongelmaan soveltuva ratkaisu. Käyttökustannukset pystytään optimoimaan tehokkailla tuotanto- ja toimitusprosesseilla. Tiivis yhteistyö toimittajan kanssa luo myös edellytykset avoimelle keskustelulle raja-arvoista ja ratkaisuista, joilla ne voidaan alittaa. Investoimalla ympäristöön, tuottaja investoi ihmisten terveyteen ja puhtaaseen luontoon mutta myös omaan tulevaisuuteensa.

Minkälaisia kemiallisia ratkaisuja käytännössä on olemassa teollisuuden päästöjen vähentämiseen?

Algol Chemicals kehittää parhaillaan Kumlassa sijaitsevasta Kvarntorpin tuotantolaitoksestaan ympäristökemikaalien osaamiskeskusta. Kvarntorpista on toimitettu ammoniakkia maatalous- ja teollisuuskäyttöön yli 20 vuotta

”Algol Chemicals kehittää omien ja päämiestensä tuotteiden sekä oman osaamisensa avulla vahvasti toimintaansa täysimittaiseksi ympäristökemikaalien toimittajaksi energiasektorin ja monien muiden teollisuudenalojen tarpeisiin. Energiantuottajille tämä merkitsee mahdollisuutta saada yhdeltä ja samalta toimittajalta niin pikkukanisteri erikoiskemikaalia kuin säiliöautollinen reagenssia NOx-päästöjen hallintaan. Samalla tarjolla on apua käytännön kysymyksiin näiden kemikaalien käsittelystä tai ongelmien ratkaisusta.” Tällainen toiminta on Algol Chemicalsin liiketoiminnan kehittämispäällikkö Harri Latonen mukaan juuri Algol Chemicalsin ominta alaa.

Kemiallisia ratkaisuja päästöjen vähentämiseen on tarjolla monipuolisesti.
”Vedetöntä ammoniakkia käytetään mm. kylmäaineena, lannoitteena ja muiden kemikaalien raaka-aineena. Liuottamalla sitä puhtaaseen veteen saadaan ammoniakkiliuos, jota käytetään yleisimmin reagenssina NOx-päästöjen vähentämiseen tarkoitetuissa SNCR- ja SCR-prosesseissa. Ammoniakkimolekyyli reagoi savukaasun typen oksidien kanssa, jolloin tuloksena on molekyylityppeä ja vettä”, Harri Latonen kertoo.

”Savukaasujen käsittelyyn käytetään myös peruskemikaaleja, kuten natriumhydroksidia (natronlipeää) ja vettä. Pesussa käytetty vesi on puhdistettava ennen kuin se johdetaan pois laitoksesta. Vedestä erotetaan metallit ferrikloridi- ja/tai polyalumiinikloridipohjaisilla saostuskemikaaleilla. Tietyissä tapauksissa ongelmia voivat aiheuttaa raskasmetallit, kuten elohopea, kadmium, kupari, nikkeli, lyijy, tallium tai hopea. Raskasmetallit saattavat olla sitoutuneina kompleksinmuodostajiin, jolloin saostuksessa ei saavuteta viranomaisten edellyttämiä arvoja. Lisäämällä prosessiin erikoiskemikaalia TMT 15® tällaiset raskasmetallikompleksit pystytään rikkomaan, jolloin metallit voidaan poistaa saostamalla. Tarjoammekin puhdistusprosessihin tarpeen mukaan tapauskohtaisesti teknistä tukea, sopivimman menetelmän löytämiseksi”, Harri kertoo.

 

Uutiset

26.08.2020
Algol Chemicals siirtää kemikaalituotteiden varastoinnin Transvalille

04.08.2020
Kalle Kettunen on nimitetty Algol Chemicalsin toimitusjohtajaksi

23.04.2020
Vastuullisesti tuotetun palmuöljyn puolesta

03.04.2020
Materiaalitoimituksissamme vain vähän häiriöitä - Myynti palvelee myös poikkeusaikana

27.02.2020
Asiakkaamme kokevat meidät luotettavaksi kumppanikseen

17.01.2020
Algol Oy on myynyt osuutensa CrisolteQ Oy:stä Fortumille

16.12.2019
Juha Jokinen jättää tehtävänsä Algol Chemicals Oy:n toimitusjohtajana

01.11.2019
Hyvä kumppanuus vahvistaa molempien osapuolten liiketoimintaa: Algol Chemicals auttaa kehittämään Evonikin digitaalista jakelija-alustaa

21.10.2019
Uusia voimia Algol-konsernin tytäryhtiöiden hallitustyöskentelyyn

07.10.2019
Algol Chemicalsin ja Omyan yhteisyritys Kazakstaniin kalsiumkarbonaatin ja erikoiskemikaalien jakelua varten

10.09.2019
Algol Chemicals ja Palonot yhteistyöhön palonestomarkkinoille

22.01.2019
Algol Chemicalsilta kotimainen ratkaisu tallien hengitysilman parantamiseksi

03.01.2019
Algolin 125-vuotisjuhlavuosi käynnistyy – Toimintaamme ohjaa vastuullisuus

28.11.2018
Uraauurtava kierrätysravinneyhteistyö Algol Chemicalsin ja Gasumin välille

12.09.2018
Algol Chemicals lanseerasi uuden tuotteen Kuninkuusraveissa

23.05.2018
Algol Chemicals yhteistyöhön aromitalo Takasagon kanssa

26.03.2018
HYET Sweet makeutusaineet saatavilla Algol Chemicalsilta

20.02.2018
Menestystarina: IGIS, Liettua

18.12.2017
Algol-konserni tukee tänä jouluna lahjoituksin kuutta eri kohdetta

07.12.2017
Asiakkaamme pitävät meistä

15.11.2017
Algol tukee Helsingin Olympiastadionin uudistustöitä

20.09.2017
Nähdään Alihankintamessuilla!

01.08.2017
Kohti entistä parempaa palvelua - Toimintaperiaatteemme

27.04.2017
Algol mukana "Älä kerro Martille" -kampanjassa

28.03.2017
Suuronnettomuusharjoitus 5.4. Algolin Espoon varastoalueella

16.03.2017
Evonik yhteistyömme piidioksidien osalta laajenee Skandinaviaan

29.11.2016
Algol Chemicalsille alan keskiarvon ylittävät pisteet laatu, turvallisuus ja ympäristöasioiden SQAS-arvioinnissa    

15.11.2016
Osallistumme suuronnettomuusharjoitukseen Turun satamassa 7.12.

18.10.2016
Algol Chemicals sponsoroi Aalto-Helsinki iGEM -joukkuetta

28.09.2016
Vastuu huomisesta -ohjelma osana arkeamme

07.09.2016
Repsolin öljyt ja voiteluaineet osaksi Algol Chemicalsin valikoimaa

03.05.2016
TMT 15®: Turvallinen ratkaisu raskasmetallien poistamiseen savukaasuista

27.04.2016
Suomen teollisuuden päästöjen vähennyttävä edelleen

10.03.2016
Algol tukee Kansallisgallerian varainhankintaa

16.02.2016
Tiedätkö mistä suola tulee ruokapöytääsi?

25.01.2016
Algol Chemicals ostaa intialaisen jakelijan

12.01.2016
Algol-konserni lahjoittaa 50 000 euroa yliopistojen varainhankintaan

20.10.2015
Olemme mukana FEM 2015 Kaivosmessuilla

11.06.2015
Zinco Service: Ultraääni paljastaa teräspadan halkeamisriskin

03.06.2015
Kemikaalipakkauksien uudelleenkäytössä turvallisuus huomioitava erityisesti

26.01.2015
Algol Chemicals vahvistaa Skandinavian liiketoimintaansa ostamalla Amixo AB:n

10.12.2014
Algol tukee tänä jouluna John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri -hanketta

22.10.2014
Harjoitus onnettomuustilanteessa toimimisesta Algol Chemicalsin Turun varastoalueella

01.09.2014
Itämeri kuntoon kunnallisia jätevesiä puhdistamalla

02.07.2014
Algol Chemicals mukana Kilometrikisassa

17.04.2014
Suuronnettomuusharjoitus Karapellon teollisuusalueella 23.4.2014