Asiakkaamme kokevat meidät luotettavaksi kumppanikseen

Selvittääksemme asiakastyytyväisyytemme nykytason suoritimme vuoden vaihteessa ulkopuolisen tutkimuslaitoksen toimesta asiakastyytyväisyystutkimuksen satunnaisotannalla koko asiakaskantaamme.

Toteuttamalla tutkimuksen ulkopuolisen tahon toimesta halusimme varmistaa, että saamme mahdollisimman rehellisen ja rakentavan palautteen asiakkailtamme. Vastaukset kerättiin pääasiallisesti puhelinhaastatteluin. Tutkimustulosten mukaan valtaosa asiakkaistamme on valmiita suosittelemaan yritystämme yhteistyökumppanina.

Arvioitaessa toimintojamme erikseen, asiakkaamme olivat erityisen tyytyväisiä tuotteidemme laatuun, henkilökuntamme palveluasenteeseen, toimitustemme luotettavuuteen ja kykyymme pitää lupauksemme. 

Olemme erittäin kiitollisia kaikesta saamastamme palautteesta, jonka avulla voimme viedä toimintojamme yhä parempaan suuntaan. 

Alla on koottuna adjektiivit, joilla asiakkaamme kuvailevat meitä:

AC Customer Satisfaction Survey 2020