Ekologinen ratkaisu öljyvahinkojen torjuntaan ja puhdistukseen

Patentoitu OilDeg- tuoteperhe on Suomessa kehitetty tuoteinnovaatio, jota käytetään veteen päässeiden öljyvahinkojen torjuntaan ja puhdistukseen sekä öljyllä saastuneiden maiden puhdistukseen bioremediaatiomenetelmällä. Käyttökohteet vaihtelevat pienistä öljyvuodoista suurien maamassojen puhdistukseen. 

OilDeg ja OilCatcher ovat turvallisia, ekologisia ja tehokkaita öljyntorjunta-aineita öljyn tai vastaavien luontoon päässeiden haitta-aineiden keräämiseen ja ympäristön biopuhdistamiseen. Tuotteet soveltuvat käytettäväksi niin maa-alueiden kuin vesistöjenkin puhdistukseen.

OilDeg

OilDeg on turvallinen, ekologinen ja tehokas valmiste öljyjen ja muiden öljyn tyyppisten luontoon päässeiden haitta-aineiden keräämiseen ja biohajotukseen. Valmiste pysäyttää öljyvahingon leviämisen ja tehostaa sen sitoutumista imeytysmateriaaliin. OilDegin etuna perinteisiin puhdistusmenetelmiin verrattuna on se, että sitä voidaan käyttää suoraan saastuneessa kohteessa, jolloin maa-ainesten kuljetuksilta käsittelylaitoksiin säästytään. Tuote estää maahan tai veteen päässeen öljyn leviämisen samalla kun tuotteeseen pakatut ravinteet luovat luonnossa esiintyville mikrobeille otolliset olosuhteet öljyn biohajottamiselle kompostoinnissa. 

Laboratoriotesteissä ja kenttäkokeissa on osoitettu, OilDegin avulla esim. raakaöljystä hajoavan kolmessa kuukaudessa yli 90 %.

OilCatcher

OilCatcher on turvallinen, ekologinen ja tehokas valmiste öljyjen ja muiden öljyn tyyppisten luontoon päässeiden haitta-aineiden keräämiseen ja biohajotukseen. OilCatcher soveltuu käytettäväksi luontovahinkojen tehokkaaseen ennaltaehkäisyyn ja rajaamiseen esimerkiksi vedellä ja maalla tapahtuneissa öljyvuodoissa. Valmisteen imeytyskyky on merkittävästi perinteisiä imeytysaineita parempi. Tuote aikaansaa veden pinnalla öljyn kokoon vetäytymisen, jolloin öljykalvon haitta luonnolle vähenee ja öljyn kerääminen helpottuu. OilCatcher tehostaa öljyisten vesien suodatusta muuttamalla öljyn geelimäiseen muotoon. Lisäksi haitta-aineen biohajoaminen käynnistyy OilCatcheria käytettäessä välittömästi.