Käyttöturvallisuustiedote- ja pakkausmerkintäpalvelut

Käyttöturvallisuustiedote on kemikaalien toimitusketjun tärkeä asiakirja, jolla välitetään tietoa aineen tai seoksen ominaisuuksista, riskeistä sekä turvallisesta käytöstä teollisuus- tai ammattikäyttöön. 

Käyttöturvallisuustiedotteen sisällöstä ja muodosta säädetään EU asetuksen N:o 1907/2006 artiklassa 31 sekä asetuksen liitteessä II (REACH). Tiedotteessa ja pakkausetiketissä ilmoitettavia kemikaalin luokitus- ja merkintätietoja säädellään EU asetuksella N:o 1272/2008 (CLP).  

Kemikaalikaupan pitkäaikaisena asiantuntijana Algol Chemicalsilla on vahva osaaminen kemikaaliturvallisuudesta sekä perinpohjainen kemikaalilainsäädännön tuntemus. Olemme kerryttäneet vuosikymmenien kokemuksen käyttöturvallisuustiedotteiden laadinnasta, käytöstä ja jakelusta kemikaalien toimitusketjussa. Toimitamme jakelemiemme tuotteiden osalta käyttöturvallisuustiedotteet asiakkaillemme veloituksetta. Tämän lisäksi kyseiset dokumentit ovat saatavilla verkkokaupastamme vuorokauden ympäri.

Kasvaneen kysynnän ansiosta tarjoamme jatkossa seuraavia palveluita lain määrittelemän velvollisuutemme ulkopuolella:

  • - Käyttöturvallisuustiedotteiden laatiminen (asiakkaan omat sekoitukset, asiakkaan private label -tuotteet)
  • - Käyttöturvallisuustiedotteiden kääntäminen EU-kielille
  • - Kemikaali-ilmoitusten laatiminen
  • - CLP-luokitusten ja merkintöjen laatiminen ja tarkastaminen
  • - Mallietikettien laatiminen aineille ja seoksille
  • - Tuotekohtaiset turvaohjekortit kemikaalien käyttöpaikoille

 

Katso myös Kemikaalineuvonnan sivut 

 

Kysy lisää
Päivi Autiovuori +358 50 588 0488 paivi.autiovuori@algol.fi