Suolistoterveyden tärkeys eläintuotannossa Suolistoterveys ja antibioottien käytön vähentämin... >>
Sorkkaterveys osana lehmien kokonaisvaltaista hyvinvointia Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton mukaan ... >>
Silika ratkaisee monia teollisuuden haasteita Jauhemaisia ​​aineosia käytetään yleisesti monilla... >>
Mikä on UFI koodi ja mihin ja milloin sellainen tarvitaan? Kemikaalialaa puhuttelee tällä hetkellä CLP asetuk... >>
Ympäristöystävälliset pinnoitteet - Todellisuutta vai pelkkää unelmaa? Odotukset European Coatings Show 2019:sta kohtaan ... >>
Mikä on LANXESSin Ningbo Red–prosessi? LANXESS käynnisti maailman moderneimman punaista r... >>
Menestystarina: Korkeampaa laatua ja kustannussäästöjä kuumasinkitykseen Fluksin raudanpoistoyksikkö tehostaa jatkossa Tekn... >>
Mitä ominaisuuksia tekstiilisi tarvitsevat? Onko vastauksesi aina parhaat mahdolliset ominaisu... >>
Ovatko ympäristölupa-asiasi kunnossa? Ympäristönsuojelulaki ja Ympäristönsuojeluasetus s... >>
WPC - Puun ja muovin kestävä ja visuaalisesti näyttävä liitto Puu-muovikomposiittien (WPC) suosio jatkaa kasvuaa... >>
Pesu- ja puhdistusaineiden valmistusta koskeva lainsäädäntö hallussa? Lähes kaikkien tuotteiden valmistus edellyttää tän... >>
Mitä pesu- ja puhdistusaineteollisuudelle kuuluu tänään? Pesu- ja puhdistusaineteollisuudella on merkittävä... >>
Suunnitelmissa ympäristömerkitty pesu- tai puhdistusaine? Termit “Elinkaariajattelu”, “kiertotalous” ja “kes... >>
Voisivatko Suomen tiet olla paremmassa kunnossa? Portfoliossamme on useita tienpäällysteen valmistu... >>
Suomen teollisuuden päästöjen on vähennyttävä edelleen >>
TMT 15®: Turvallinen ratkaisu raskasmetallien poistamiseen savukaasuista >>
Sivutuotteiden hyödyntäminen kemianteollisuudessa Luonnonvarojen tehokkaampi käsittely sekä kestävie... >>
Kiertotalous kestävän kehityksen ja kilpailukyvyn edistäjänä Kasvava väestö ja taloudellisen toiminnan jatkuva ... >>
Tiedätkö mistä suola tulee ruokapöytääsi? Tiedämme, että suola on ihmiskehon toiminnalle tär... >>
Tehokas liukkauden torjuja teille ja taloyhtiön pihoille Siinä missä lumi ja jää tarkoittavat oikeassa paik... >>
Oikea lämmönsiirtoneste veneen moottoriin Lämmönsiirtonesteiden jäätymistä estävä aine on jo... >>
Voiteluaineen rooli elintarviketeollisuuden tuotannossa Kestääkseen ja toimiakseen tuotantolaitteet tarvit... >>
Biohajoavat voiteluaineet - miksi edes harkita? Miksi useammat konepajat eivät käytä biohajoavia v... >>
Miten hävikkiä voidaan hallita metallinkäsittelyalalla? Metallin pintakäsittelyalalla käytetään monia eril... >>
5 tärkeää tekijää, jotka kannattaa huomioida valitessa raaka-aineiden toimittajaa Raaka-aineiden hankinta on yksi tärkeimmistä elint... >>
Gluteenittomuus ei ole menneen talven lumia Ei ole pitkä aika siitä kun merkintä “G” ravintola... >>
Kulutustottumusten muutoksen taustatekijät leipomosektorilla Leipomotuotteet kuuluvat kysyntävetoiseen ruokamar... >>


Voiteluaineen rooli elintarviketeollisuuden tuotannossa

Kestääkseen ja toimiakseen tuotantolaitteet tarvitsevat voitelua. Elintarviketeollisuuden koneet ja laitteet eivät poikkea tästä, vaan käyttävät muiden alojen tavoin voiteluaineita hydraulisista nesteistä, vaihteistoöljyistä, uuniketjuöljyistä, kompressoriöljyistä ja tyhjiöpumpun öljyistä erikoisvoiteluaineisiin, kuten purkkiöljyihin.

Elintarviketeollisuuden voiteluaineet poikkeavat kuitenkin muista tuotantolaitteissa käytettävistä voiteluaineista siinä, että niiltä edellytetään tuotettavien elintarvikkeiden satunnaisen ja vahinkokontaktin vuoksi elintarvikekelpoisuutta.

Tuotannolta edellytetään entistä parempaa luotettavuutta, harvempia seisokkeja ja kovempaa tehokkuutta, jotta kasvavaan kysyntään voidaan vastata entistä paremmin. Tuotannon kasvu ja kustannusten hallinta ovat jokaisen laitoksen johtajan mielessä. Satunnaisen elintarvikekosketuksen sallivat H1-voiteluaineet olivat pitkään suorituskyvyltään heikompia kuin H2-voiteluaineet. Niitä ei myös testattu tavanomaisissa teollisuusstandardeissa yhtä laajasti kuin H2-voiteluaineita. Uusien voiteluaineiden kehittämisen teki haasteelliseksi korkean suorituskyvyn yhdistäminen elintarviketeollisuuden asettamiin vaatimuksiin. Seuraavassa taulukossa on esitetty muutamia haasteita, joihin H1 voiteluaineiden tulee vastata.

Elintarvikekelpoisten voiteluaineiden vaihtelevat haasteet

Taulukko 1. voiteluaineiden haasteita

Huoli elintarvikkeiden turvallisuudesta on kuitenkin kasvattanut kiinnostusta elintarvikekelpoisten voiteluaineiden kehitystä kohtaan. Nykyiset satunnaisen elintarvikekosketuksen sallivat H1-voiteluaineet valmistetaan synteettisistä perusöljyistä, kuten polyalfaolefiineista, polyalkyleeniglykoleista ja estereistä. Voiteluaineen suorituskykyä parannetaan erinäisillä lisäaineilla, joilta edellytetään myös H1-luokitusta.

Pisimmälle kehitetyt H1-voiteluaineet takaavat tänä päivänä erinomaisen kulumissuojan sekä ylläpitävät erinomaista lämpö- ja hapettumisenkestävyyttä. Kehityksen myötä elintarvikkeiden valmistajat voivat parantaa laitoksen luotettavuutta ja suorituskykyä ja lopulta säästää kustannuksia. Samalla tehtaiden kunnossapidossa voidaan vähentää monimutkaisuutta käyttämällä H1-voiteluaineita koko tehtaalla.

Nimimerkki
Otsikko
Viesti