Suolistoterveyden tärkeys eläintuotannossa Suolistoterveys ja antibioottien käytön vähentämin... >>
Sorkkaterveys osana lehmien kokonaisvaltaista hyvinvointia Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton mukaan ... >>
Silika ratkaisee monia teollisuuden haasteita Jauhemaisia ​​aineosia käytetään yleisesti monilla... >>
Mikä on UFI koodi ja mihin ja milloin sellainen tarvitaan? Kemikaalialaa puhuttelee tällä hetkellä CLP asetuk... >>
Ympäristöystävälliset pinnoitteet - Todellisuutta vai pelkkää unelmaa? Odotukset European Coatings Show 2019:sta kohtaan ... >>
Mikä on LANXESSin Ningbo Red–prosessi? LANXESS käynnisti maailman moderneimman punaista r... >>
Menestystarina: Korkeampaa laatua ja kustannussäästöjä kuumasinkitykseen Fluksin raudanpoistoyksikkö tehostaa jatkossa Tekn... >>
Mitä ominaisuuksia tekstiilisi tarvitsevat? Onko vastauksesi aina parhaat mahdolliset ominaisu... >>
Ovatko ympäristölupa-asiasi kunnossa? Ympäristönsuojelulaki ja Ympäristönsuojeluasetus s... >>
WPC - Puun ja muovin kestävä ja visuaalisesti näyttävä liitto Puu-muovikomposiittien (WPC) suosio jatkaa kasvuaa... >>
Pesu- ja puhdistusaineiden valmistusta koskeva lainsäädäntö hallussa? Lähes kaikkien tuotteiden valmistus edellyttää tän... >>
Mitä pesu- ja puhdistusaineteollisuudelle kuuluu tänään? Pesu- ja puhdistusaineteollisuudella on merkittävä... >>
Suunnitelmissa ympäristömerkitty pesu- tai puhdistusaine? Termit “Elinkaariajattelu”, “kiertotalous” ja “kes... >>
Voisivatko Suomen tiet olla paremmassa kunnossa? Portfoliossamme on useita tienpäällysteen valmistu... >>
Suomen teollisuuden päästöjen on vähennyttävä edelleen >>
TMT 15®: Turvallinen ratkaisu raskasmetallien poistamiseen savukaasuista >>
Sivutuotteiden hyödyntäminen kemianteollisuudessa Luonnonvarojen tehokkaampi käsittely sekä kestävie... >>
Kiertotalous kestävän kehityksen ja kilpailukyvyn edistäjänä Kasvava väestö ja taloudellisen toiminnan jatkuva ... >>
Tiedätkö mistä suola tulee ruokapöytääsi? Tiedämme, että suola on ihmiskehon toiminnalle tär... >>
Tehokas liukkauden torjuja teille ja taloyhtiön pihoille Siinä missä lumi ja jää tarkoittavat oikeassa paik... >>
Oikea lämmönsiirtoneste veneen moottoriin Lämmönsiirtonesteiden jäätymistä estävä aine on jo... >>
Voiteluaineen rooli elintarviketeollisuuden tuotannossa Kestääkseen ja toimiakseen tuotantolaitteet tarvit... >>
Biohajoavat voiteluaineet - miksi edes harkita? Miksi useammat konepajat eivät käytä biohajoavia v... >>
Miten hävikkiä voidaan hallita metallinkäsittelyalalla? Metallin pintakäsittelyalalla käytetään monia eril... >>
5 tärkeää tekijää, jotka kannattaa huomioida valitessa raaka-aineiden toimittajaa Raaka-aineiden hankinta on yksi tärkeimmistä elint... >>
Gluteenittomuus ei ole menneen talven lumia Ei ole pitkä aika siitä kun merkintä “G” ravintola... >>
Kulutustottumusten muutoksen taustatekijät leipomosektorilla Leipomotuotteet kuuluvat kysyntävetoiseen ruokamar... >>


Tehokas liukkauden torjuja teille ja taloyhtiön pihoille

Siinä missä lumi ja jää tarkoittavat oikeassa paikassa erinomaisia olosuhteita talviurheiluun, väärässä paikassa ne altistavat onnettomuuksille ja vahingoille. Jotta liukkaus ja lumi saadaan rajattua toivotuille alueille, tarvitaan apuaineita ja -välineitä.

Teiden jäänpoistoon on perinteisesti käytetty suola-autoa, joka levittää tielle hiekkaan tai soraan sekoitettua suolaa. Suolauksessa käytetään pääasiallisesti natriumkloridia (vuorisuolaa), jonka etuina on edullinen hinta ja hyvä saatavuus. Jään sulaessa natriumkloridista syntyvän suolaveden heikkoutena on suhteellisen matala jäätymispiste, -18°C:a, joka rajaa suolan käytettävyyttä tätä kylmemmällä säällä. Suolalla on myös voimakas taipumus aiheuttaa korroosiota eli ruostuttaa ajoneuvoissa käytettävää terästä ja betonisiltoja. Pitoisuudesta riippuen suola voi olla myrkyllistä myös joillekin kasveille ja eläimille. Näistä syistä asuinalueet ovat osin luopuneet suolan käytöstä.

Viime vuosina on lähdetty kokeilemaan vuorisuolan sijasta muita suoloja, kuten kalsiumkloridia ja magnesiumkloridia. Nämä suolat eivät ainoastaan laske veden jäätymispistettä huomattavasti alempaan lämpötilaan vaan myös aikaansaavat eksotermisen reaktion. Ne ovat perinteistä suolaa turvallisempia vaihtoehtoja jalkakäytäville, mutta ylimääräinen suola on edelleen poistettava. Natriumkloridi ja kalsiumkloridi päästävät kuitenkin maaperään ioneja (erityisesti kationeja), jotka voivat kerääntyessään muodostaa kasvaville organismeille ja kasveille haitallisia myrkkyjä. Kemikaalit voivat myös valua vesistöihin ekosysteemeille vaarallisina pitoisuuksina.

Perinteisen suolan rinnalle on kehitetty myös orgaanisia yhdisteitä, kuten kaliumformiaatti, joka vähentää perinteisiin suoloihin liittyviä ympäristöongelmia ja joka toimii erinomaisesti kylmemmissäkin olosuhteissa. Kaliumformiaatti sulattaa jään ja lumen nopeasti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Se on kloridivapaa ja luokitellaan ympäristölle vaarattomaksi.

Liikenneviraston teettämien tutkimusten mukaan kaliumformiaatti soveltuu hyvin liukkaudentorjuntaan maantieolosuhteissa. Suomen ympäristökeskus suosittelee kaliumformiaattia käytettäväksi liukkaudentorjuntaan erityisesti pohjavesialueilla sijaitsevilla tieosuuksilla, joilla pohjaveden suolaantumisriski on suuri. Kaliumformiaatin etuja ovat perinteiseen suolaukseen verrattuna suolasumun vähäisempi muodostuminen liikenteessä sekä sen tehokkuus mustan jään aiheuttaman liukkauden torjumisessa.

Nimimerkki
Otsikko
Viesti