Suolistoterveyden tärkeys eläintuotannossa Suolistoterveys ja antibioottien käytön vähentämin... >>
Sorkkaterveys osana lehmien kokonaisvaltaista hyvinvointia Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton mukaan ... >>
Silika ratkaisee monia teollisuuden haasteita Jauhemaisia ​​aineosia käytetään yleisesti monilla... >>
Mikä on UFI koodi ja mihin ja milloin sellainen tarvitaan? Kemikaalialaa puhuttelee tällä hetkellä CLP asetuk... >>
Ympäristöystävälliset pinnoitteet - Todellisuutta vai pelkkää unelmaa? Odotukset European Coatings Show 2019:sta kohtaan ... >>
Mikä on LANXESSin Ningbo Red–prosessi? LANXESS käynnisti maailman moderneimman punaista r... >>
Menestystarina: Korkeampaa laatua ja kustannussäästöjä kuumasinkitykseen Fluksin raudanpoistoyksikkö tehostaa jatkossa Tekn... >>
Mitä ominaisuuksia tekstiilisi tarvitsevat? Onko vastauksesi aina parhaat mahdolliset ominaisu... >>
Ovatko ympäristölupa-asiasi kunnossa? Ympäristönsuojelulaki ja Ympäristönsuojeluasetus s... >>
WPC - Puun ja muovin kestävä ja visuaalisesti näyttävä liitto Puu-muovikomposiittien (WPC) suosio jatkaa kasvuaa... >>
Pesu- ja puhdistusaineiden valmistusta koskeva lainsäädäntö hallussa? Lähes kaikkien tuotteiden valmistus edellyttää tän... >>
Mitä pesu- ja puhdistusaineteollisuudelle kuuluu tänään? Pesu- ja puhdistusaineteollisuudella on merkittävä... >>
Suunnitelmissa ympäristömerkitty pesu- tai puhdistusaine? Termit “Elinkaariajattelu”, “kiertotalous” ja “kes... >>
Voisivatko Suomen tiet olla paremmassa kunnossa? Portfoliossamme on useita tienpäällysteen valmistu... >>
Suomen teollisuuden päästöjen on vähennyttävä edelleen >>
TMT 15®: Turvallinen ratkaisu raskasmetallien poistamiseen savukaasuista >>
Sivutuotteiden hyödyntäminen kemianteollisuudessa Luonnonvarojen tehokkaampi käsittely sekä kestävie... >>
Kiertotalous kestävän kehityksen ja kilpailukyvyn edistäjänä Kasvava väestö ja taloudellisen toiminnan jatkuva ... >>
Tiedätkö mistä suola tulee ruokapöytääsi? Tiedämme, että suola on ihmiskehon toiminnalle tär... >>
Tehokas liukkauden torjuja teille ja taloyhtiön pihoille Siinä missä lumi ja jää tarkoittavat oikeassa paik... >>
Oikea lämmönsiirtoneste veneen moottoriin Lämmönsiirtonesteiden jäätymistä estävä aine on jo... >>
Voiteluaineen rooli elintarviketeollisuuden tuotannossa Kestääkseen ja toimiakseen tuotantolaitteet tarvit... >>
Biohajoavat voiteluaineet - miksi edes harkita? Miksi useammat konepajat eivät käytä biohajoavia v... >>
Miten hävikkiä voidaan hallita metallinkäsittelyalalla? Metallin pintakäsittelyalalla käytetään monia eril... >>
5 tärkeää tekijää, jotka kannattaa huomioida valitessa raaka-aineiden toimittajaa Raaka-aineiden hankinta on yksi tärkeimmistä elint... >>
Gluteenittomuus ei ole menneen talven lumia Ei ole pitkä aika siitä kun merkintä “G” ravintola... >>
Kulutustottumusten muutoksen taustatekijät leipomosektorilla Leipomotuotteet kuuluvat kysyntävetoiseen ruokamar... >>


Suunnitelmissa ympäristömerkitty pesu- tai puhdistusaine?

Termit “Elinkaariajattelu”, “kiertotalous” ja “kestävä kehitys” ovat jokaisen huulilla - eikä suotta. Nykymenolla maapallomme luonnonvarat riittävät tuskin seuraavalle vuosisadalle, saatikka siitä eteenpäin. Suomessa uusiutuvat luonnonvarat riittivät huhtikuulle ja tämän jälkeen olemme kuluttaneet enemmän kuin uusia luonnonvaroja syntyy. Ylikulutusta hidastaviin toimenpiteisiin on onneksi kuitenkin ryhdytty ja yhä useampi yritys pyrkii toiminnassaan ja tarjonnassaan kestävämpään kehitykseen.

Yksi Suomen tunnetuimmista kestävään kehitykseen ja raaka-aineiden kulutuksen vähentämiseen tähtäävistä ohjelmista on Joutsenmerkki. Tuotannon osalta Joutsenmerkki asettaa tiukat rajat energian käytölle, valmistuksessa käytettäville kemikaaleille sekä pakkauksille. Samalla se pyrkii edistämään tiivistettyjen tuotteiden käyttöä. Joutsenmerkityn tuotteen tulee olla paitsi turvallinen käyttäjälleen, mutta se toimii myös laadun takeena; tuotteiden tulee toimia ja kestää vähintään yhtä hyvin kuin muut vastaavat tuotteet.

EU-ympäristömerkkijärjestelmä on osa Euroopan yhteisön kestävää kulutusta ja tuotantoa koskevaa politiikkaa, jolla pyritään vähentämään kulutuksen ja tuotannon kielteisiä vaikutuksia ympäristöön, terveyteen, ilmastoon ja luonnonvaroihin. Joutsenmerkin tavoin järjestelmän tarkoituksena on edistää sellaisten tuotteiden myyntiä, joiden ympäristönsuojelullinen taso on korkea. Tämän vuoksi vaatimukset, jotka tuotteiden on täytettävä, perustuvat yhteisön markkinoilla saavutettuun parhaaseen ympäristönsuojelulliseen tasoon. Tavoitteena on, että vain 10 – 20 % merkin soveltamisalaan kuuluvien tuoteryhmien tuotteista läpäisee vaatimukset.

Julkisen keskustelun ja erilaisten sertifiointijärjestelmien myötä myös asiakkaat ovat entistä valveutuneempia. Uusi hankintalaki tarjoaa hyvät mahdollisuudet ympäristönäkökohtien ja ympäristömerkkien, kuten Joutsenmerkin ja EU-ympäristömerkin huomioimiseen julkisissa hankinnoissa. Hankintalain lähtökohta on, että hankintayksiköt voivat edellyttää kilpailutuksen kohteena olevilta tuotteilta tai palveluilta tiettyä ympäristömerkkiä.

Ympäristömerkillä voi siis paitsi erottua positiivisesti kilpailijoista ja profiloitua ekologiseksi vaihtoehdoksi, mutta myös menestyä julkisissa kilpailutuksissa ja kasvattaa markkinaosuuttaan.

Me Algol Chemicalsilla pyrimme osaltamme tukemaan kestävää kehitystä osallistumalla kiertotaloutta tukeviin hankkeisiin sekä etsimällä jatkuvasti uusia, kestävää kehitystä tukevia toimittajia ja tuotteita portfoliomme jatkeeksi.

Pitkäaikainen kumppanimme Estichem on tanskalainen, intohimoisesti ympäristö-, terveys- ja turvallisuusasioihin suhtautuva, kemiallisissa tuotteissa käytettävien esteripohjaisten teknologioiden toimittaja ja asiantuntija. Heidän valikoimaansa kuuluvat pesu- ja puhdistusaineiden raaka-aineet kuten liuottimet ja pinta-aktiiviset aineet sekä valmiiksi formuloidut lopputuotteet, kuten Esticlean AR ja AR-plus, jotka edustavat täysin uudenlaista formulointiteknologiaa. Ne toimivat yhtä tehokkaasti kuin perinteiset hiilivetyliuottimet ja ovat huuhdeltavissa helposti vedellä. Esticlean AR ja AR-plus eivät sisällä haihtuvia orgaanisia yhdisteitä ja ne kuuluvat CLP-asetuksen mukaan luokittelemattomiin aineisiin. Kaikki kyseisten tuotteiden komponentit ovat jo lähtökohtaisesti biohajoavia ja niillä on mahdollista saada sekä Joutsen sekä EU-ympäristömerkki. Mikäli suunnitelmissasi on oman tuotteen formulointi, Estichem voi auttaa sen formuloinnissa.

 

Nimimerkki
Otsikko
Viesti