Suolistoterveyden tärkeys eläintuotannossa Suolistoterveys ja antibioottien käytön vähentämin... >>
Sorkkaterveys osana lehmien kokonaisvaltaista hyvinvointia Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton mukaan ... >>
Silika ratkaisee monia teollisuuden haasteita Jauhemaisia ​​aineosia käytetään yleisesti monilla... >>
Mikä on UFI koodi ja mihin ja milloin sellainen tarvitaan? Kemikaalialaa puhuttelee tällä hetkellä CLP asetuk... >>
Ympäristöystävälliset pinnoitteet - Todellisuutta vai pelkkää unelmaa? Odotukset European Coatings Show 2019:sta kohtaan ... >>
Mikä on LANXESSin Ningbo Red–prosessi? LANXESS käynnisti maailman moderneimman punaista r... >>
Menestystarina: Korkeampaa laatua ja kustannussäästöjä kuumasinkitykseen Fluksin raudanpoistoyksikkö tehostaa jatkossa Tekn... >>
Mitä ominaisuuksia tekstiilisi tarvitsevat? Onko vastauksesi aina parhaat mahdolliset ominaisu... >>
Ovatko ympäristölupa-asiasi kunnossa? Ympäristönsuojelulaki ja Ympäristönsuojeluasetus s... >>
WPC - Puun ja muovin kestävä ja visuaalisesti näyttävä liitto Puu-muovikomposiittien (WPC) suosio jatkaa kasvuaa... >>
Pesu- ja puhdistusaineiden valmistusta koskeva lainsäädäntö hallussa? Lähes kaikkien tuotteiden valmistus edellyttää tän... >>
Mitä pesu- ja puhdistusaineteollisuudelle kuuluu tänään? Pesu- ja puhdistusaineteollisuudella on merkittävä... >>
Suunnitelmissa ympäristömerkitty pesu- tai puhdistusaine? Termit “Elinkaariajattelu”, “kiertotalous” ja “kes... >>
Voisivatko Suomen tiet olla paremmassa kunnossa? Portfoliossamme on useita tienpäällysteen valmistu... >>
Suomen teollisuuden päästöjen on vähennyttävä edelleen >>
TMT 15®: Turvallinen ratkaisu raskasmetallien poistamiseen savukaasuista >>
Sivutuotteiden hyödyntäminen kemianteollisuudessa Luonnonvarojen tehokkaampi käsittely sekä kestävie... >>
Kiertotalous kestävän kehityksen ja kilpailukyvyn edistäjänä Kasvava väestö ja taloudellisen toiminnan jatkuva ... >>
Tiedätkö mistä suola tulee ruokapöytääsi? Tiedämme, että suola on ihmiskehon toiminnalle tär... >>
Tehokas liukkauden torjuja teille ja taloyhtiön pihoille Siinä missä lumi ja jää tarkoittavat oikeassa paik... >>
Oikea lämmönsiirtoneste veneen moottoriin Lämmönsiirtonesteiden jäätymistä estävä aine on jo... >>
Voiteluaineen rooli elintarviketeollisuuden tuotannossa Kestääkseen ja toimiakseen tuotantolaitteet tarvit... >>
Biohajoavat voiteluaineet - miksi edes harkita? Miksi useammat konepajat eivät käytä biohajoavia v... >>
Miten hävikkiä voidaan hallita metallinkäsittelyalalla? Metallin pintakäsittelyalalla käytetään monia eril... >>
5 tärkeää tekijää, jotka kannattaa huomioida valitessa raaka-aineiden toimittajaa Raaka-aineiden hankinta on yksi tärkeimmistä elint... >>
Gluteenittomuus ei ole menneen talven lumia Ei ole pitkä aika siitä kun merkintä “G” ravintola... >>
Kulutustottumusten muutoksen taustatekijät leipomosektorilla Leipomotuotteet kuuluvat kysyntävetoiseen ruokamar... >>


Onko lämmönsiirtonesteissä eroja?

Useilla keskustelupalstoilla törmää kysymykseen onko lämmönsiirtonesteillä eroa. Vertailussa ovat useimmiten etyleeni- ja propyleenipohjainen glykoli. Visuaalisesti erona on nesteiden väri, mutta käytännössä niiden erot ovat huomattavasti merkittävämmät.

Eri lämmönsiirtonesteet on tarkoitettu eri prosesseihin, jolloin niiden vaatimukset eroavat usein paljonkin toisistaan. Väärän tuotteen valitseminen voi aiheuttaa vaurioita, kun järjestelmä täytetään. Korroosio tai tiivisteiden hajoaminen voi aiheuttaa vuotoja, heikentää suorituskykyä tai pahimmillaan vahingoittaa järjestelmää, johtaen laajoihin korjaustöihin. Pelkästään korkeiden korjauskustannusten vuoksi lämmönsiirtoneste kannattaa valita huolellisesti.

Valitsemalla korkealaatuisen, prosessiin sopivan etyleeni- tai propyleeniglykolipohjaisen lämmönsiirtonesteen, voi varmistaa, että suoja ja teho kestävät pitkään eikä nesteen käyttö vaaranna järjestelmän toimivuutta.  Laadukkaisiin lämönsiirtonesteisiin on lisätty tarkoin valittuja korroosionestoaineita, jotka suojaavat prosessilaitteiston metalliosia sekä parantavat prosessin tehokkuutta ja pienentävät ylläpitokustannuksia.

Lämmönsiirtonesteen valinnassa tulisi huomioida lämpökapasiteetti, eli nesteen kyky varastoida lämpöä. Alin lämpötila ilmaisee rajan, jossa nesteen yläpuolella olevaa höyryä voidaan sytyttää ilmassa. Jäätymispiste on taasen lämpötila, jonka alapuolella neste muuttuu kiinteäksi. Valitun nesteen tulisi tarjota tehokasta lämmönsiirtoa ja optimaalista vakautta koko sen käyttölämpötilan toimintasäteellä.

Lämmönsiirtonesteiden yhteensopivuus eri materiaalien kanssa on myös hyvä tarkistaa. Mikäli nesteen koostumus sopii hyvin yhteen muovien ja metallien kanssa, prosessilaitteiston tiivisteiden hajoamisen vaara vähenee.

Lämmönsiirtonesteen valinnalla on myös mahdollisuus vaikuttaa prosessin energian kulutukseen. Oikeanlaisten nesteiden käyttö maalämpöpumpuissa auttaa tuottamaan taloudellista lämmitystä ja viilennystä niin kotitalouksille kuin teollisuusrakennuksille ja samalla vähentää niiden energiankulutusta.

Hyvin huolletussa järjestelmässä laadukkaita lämmönsiirtonesteitä voidaan käyttää useita vuosia, koska niiden koostumus toimii korkeammissa lämpötiloissa kuin kilpailevat tuotteet. Parhaimmissa lämmönsiirtonesteissä ei ole nitriittejä, booraksia eikä CMR-aineita, jotka aiheuttavat syöpää, vaurioittavat perimää ja/tai ovat vaaraksi lisääntymiselle. Joitakin lämmönsiirtonesteitä voidaan hyväksytysti käyttää jopa elintarviketuotannossa.

Useimpia lämmönsiirtonesteitä voidaan laimentaa tavallisella vesijohtovedellä, mikäli demineralisoitua vettä ei ole saatavilla.

Useimmissa lämmönsiirtosovelluksissa etyleeniglykolipohjaiset nesteet toimivat parhaana vaihtoehtona niiden erinomaisen lämmönsiirto tehokkuuden ansiosta. Tehokkuus perustuu pitkälti etyleeniglykololiuosten  alhaiseen viskositeettiin, jonka etuna on alempi energiankulutus sekä alhaisempi vähimmäiskäyttölämpötila. Etyleeniglykolipohjaiset nesteet ovat yleisiä lämmönsiirtosovelluksissa, joissa lämmönsiirtonesteen lämpötila voi olla alle 0℃.

Propyleeniglykoleja käytetään tavallisimmin sovelluksissa, joissa vaaditaan jäädytyssuojan lisäksi alhainen akuutti oraalitoksisuus - ts. kosketus juomaveteen tai vesistöihin ovat mahdollisia. Joillakin alueilla propyleeniglykolien käyttöä tarvitaan paikallisten säädösten vuoksi. Propyleeniglykolipohjaisia nesteitä käytetään laajasti myös elintarvikkeiden jalostussovelluksissa, vaikka etyleeniglykolipohjaisten nesteiden käyttö on joissakin tapauksissa mahdollista.

Lämmönsiirtonestettä valitessa on tärkeää ottaa huomioon useita seikkoja, jotka saattavat vaikuttaa nesteen valintaan. Yksi merkittävimmistä on paikallinen lainsäädäntö, joka saattaa sanella valittavan nesteen. Myös lämmönsiirtonesteen käyttökohde saattaa rajata joko etyleeni tai propyleeniglykolin vaihtoehtojen ulkopuolelle.

Nimimerkki
Otsikko
Viesti