Suolistoterveyden tärkeys eläintuotannossa Suolistoterveys ja antibioottien käytön vähentämin... >>
Sorkkaterveys osana lehmien kokonaisvaltaista hyvinvointia Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton mukaan ... >>
Silika ratkaisee monia teollisuuden haasteita Jauhemaisia ​​aineosia käytetään yleisesti monilla... >>
Mikä on UFI koodi ja mihin ja milloin sellainen tarvitaan? Kemikaalialaa puhuttelee tällä hetkellä CLP asetuk... >>
Ympäristöystävälliset pinnoitteet - Todellisuutta vai pelkkää unelmaa? Odotukset European Coatings Show 2019:sta kohtaan ... >>
Mikä on LANXESSin Ningbo Red–prosessi? LANXESS käynnisti maailman moderneimman punaista r... >>
Menestystarina: Korkeampaa laatua ja kustannussäästöjä kuumasinkitykseen Fluksin raudanpoistoyksikkö tehostaa jatkossa Tekn... >>
Mitä ominaisuuksia tekstiilisi tarvitsevat? Onko vastauksesi aina parhaat mahdolliset ominaisu... >>
Ovatko ympäristölupa-asiasi kunnossa? Ympäristönsuojelulaki ja Ympäristönsuojeluasetus s... >>
WPC - Puun ja muovin kestävä ja visuaalisesti näyttävä liitto Puu-muovikomposiittien (WPC) suosio jatkaa kasvuaa... >>
Pesu- ja puhdistusaineiden valmistusta koskeva lainsäädäntö hallussa? Lähes kaikkien tuotteiden valmistus edellyttää tän... >>
Mitä pesu- ja puhdistusaineteollisuudelle kuuluu tänään? Pesu- ja puhdistusaineteollisuudella on merkittävä... >>
Suunnitelmissa ympäristömerkitty pesu- tai puhdistusaine? Termit “Elinkaariajattelu”, “kiertotalous” ja “kes... >>
Voisivatko Suomen tiet olla paremmassa kunnossa? Portfoliossamme on useita tienpäällysteen valmistu... >>
Suomen teollisuuden päästöjen on vähennyttävä edelleen >>
TMT 15®: Turvallinen ratkaisu raskasmetallien poistamiseen savukaasuista >>
Sivutuotteiden hyödyntäminen kemianteollisuudessa Luonnonvarojen tehokkaampi käsittely sekä kestävie... >>
Kiertotalous kestävän kehityksen ja kilpailukyvyn edistäjänä Kasvava väestö ja taloudellisen toiminnan jatkuva ... >>
Tiedätkö mistä suola tulee ruokapöytääsi? Tiedämme, että suola on ihmiskehon toiminnalle tär... >>
Tehokas liukkauden torjuja teille ja taloyhtiön pihoille Siinä missä lumi ja jää tarkoittavat oikeassa paik... >>
Oikea lämmönsiirtoneste veneen moottoriin Lämmönsiirtonesteiden jäätymistä estävä aine on jo... >>
Voiteluaineen rooli elintarviketeollisuuden tuotannossa Kestääkseen ja toimiakseen tuotantolaitteet tarvit... >>
Biohajoavat voiteluaineet - miksi edes harkita? Miksi useammat konepajat eivät käytä biohajoavia v... >>
Miten hävikkiä voidaan hallita metallinkäsittelyalalla? Metallin pintakäsittelyalalla käytetään monia eril... >>
5 tärkeää tekijää, jotka kannattaa huomioida valitessa raaka-aineiden toimittajaa Raaka-aineiden hankinta on yksi tärkeimmistä elint... >>
Gluteenittomuus ei ole menneen talven lumia Ei ole pitkä aika siitä kun merkintä “G” ravintola... >>
Kulutustottumusten muutoksen taustatekijät leipomosektorilla Leipomotuotteet kuuluvat kysyntävetoiseen ruokamar... >>


Miten hävikkiä voidaan hallita metallinkäsittelyalalla?

Metallin pintakäsittelyalalla käytetään monia erilaisia kemikaaleja, mutta vain pieni osa käsittelyliuokseen lisättävistä ja siinä käytetyistä kemikaaleista siirtyy valmiiseen tuotteeseen. Suhteettoman suuri osa pintakäsittelyprosessia varten ostetuista kemikaaleista häviääkin vaarallisen jätteen hävittämisen yhteydessä. Hävikin arvo sekä jätteenkäsittelyyn liittyvät käsittely- ja hävityskulut rasittavat käyttökatetta ja tuottavuutta merkittävästi.

Pintakäsittelyssä tarvitaan yhden osan käsittelyä varten suhteettoman paljon prosessivettä. Sitä käytetään osan puhdistamiseen ja valmisteluun sekä käsittelyliuoksen laimentamiseen, ylläpitämiseen ja huuhteluun. Veden hinnan ja käsittelykulujen ollessa jatkuvassa nousussa, kiinnostus uusien käytännöllisten vedenkäyttöä vähentävien ja prosessivettä kierrättävien tapojen etsimiseen on kasvanut.

Ihannetapauksessa käsittelyliuoksesta ei häviäisi nestettä ollenkaan käsiteltävää kappaletta poistettaessa ja kemikaalihävikki rajoittuisi vain niihin kemikaaleihin, joita tarvitaan pintojen puhdistamiseen ja esikäsittelyyn tai halutun pinnoitteen tai pintakäsittelyn tuottamiseen. Monet keksijät ja suunnittelijatiimit kautta maailman ovat pyrkineet ratkaisemaan ongelman ja kehittäneet erilaisia hapon regenerointimenetelmiä, joilla käytettyä happoa saadaan otettua talteen ja happopitoisuus saadaan pidettyä vaaditulla tasolla.

Joillakin kehitetyistä menetelmistä käytetystä haposta saadaan otettua talteen jopa 95 %, mutta prosessien käyttöönoton edellyttämät investoinnit ovat usein liian suuria pienille ja keskisuurille metallipajoille. Talteenoton ja hävittämisen etuja ja haittoja onkin harkittava huolellisesti taloudellisen ja ympäristön kannalta optimoidun ja pitkällä aikavälillä toimivan ratkaisun löytämiseksi.

Tarvitsisitko sinä arvokkaita vinkkejä siitä, mitä kaikkea kannattaa ottaa huomioon valittaessa jäteveden hävittämisen ja talteenoton tasapainottamista?

Nimimerkki
Otsikko
Viesti