Suolistoterveyden tärkeys eläintuotannossa Suolistoterveys ja antibioottien käytön vähentämin... >>
Sorkkaterveys osana lehmien kokonaisvaltaista hyvinvointia Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton mukaan ... >>
Silika ratkaisee monia teollisuuden haasteita Jauhemaisia ​​aineosia käytetään yleisesti monilla... >>
Mikä on UFI koodi ja mihin ja milloin sellainen tarvitaan? Kemikaalialaa puhuttelee tällä hetkellä CLP asetuk... >>
Ympäristöystävälliset pinnoitteet - Todellisuutta vai pelkkää unelmaa? Odotukset European Coatings Show 2019:sta kohtaan ... >>
Mikä on LANXESSin Ningbo Red–prosessi? LANXESS käynnisti maailman moderneimman punaista r... >>
Menestystarina: Korkeampaa laatua ja kustannussäästöjä kuumasinkitykseen Fluksin raudanpoistoyksikkö tehostaa jatkossa Tekn... >>
Mitä ominaisuuksia tekstiilisi tarvitsevat? Onko vastauksesi aina parhaat mahdolliset ominaisu... >>
Ovatko ympäristölupa-asiasi kunnossa? Ympäristönsuojelulaki ja Ympäristönsuojeluasetus s... >>
WPC - Puun ja muovin kestävä ja visuaalisesti näyttävä liitto Puu-muovikomposiittien (WPC) suosio jatkaa kasvuaa... >>
Pesu- ja puhdistusaineiden valmistusta koskeva lainsäädäntö hallussa? Lähes kaikkien tuotteiden valmistus edellyttää tän... >>
Mitä pesu- ja puhdistusaineteollisuudelle kuuluu tänään? Pesu- ja puhdistusaineteollisuudella on merkittävä... >>
Suunnitelmissa ympäristömerkitty pesu- tai puhdistusaine? Termit “Elinkaariajattelu”, “kiertotalous” ja “kes... >>
Voisivatko Suomen tiet olla paremmassa kunnossa? Portfoliossamme on useita tienpäällysteen valmistu... >>
Suomen teollisuuden päästöjen on vähennyttävä edelleen >>
TMT 15®: Turvallinen ratkaisu raskasmetallien poistamiseen savukaasuista >>
Sivutuotteiden hyödyntäminen kemianteollisuudessa Luonnonvarojen tehokkaampi käsittely sekä kestävie... >>
Kiertotalous kestävän kehityksen ja kilpailukyvyn edistäjänä Kasvava väestö ja taloudellisen toiminnan jatkuva ... >>
Tiedätkö mistä suola tulee ruokapöytääsi? Tiedämme, että suola on ihmiskehon toiminnalle tär... >>
Tehokas liukkauden torjuja teille ja taloyhtiön pihoille Siinä missä lumi ja jää tarkoittavat oikeassa paik... >>
Oikea lämmönsiirtoneste veneen moottoriin Lämmönsiirtonesteiden jäätymistä estävä aine on jo... >>
Voiteluaineen rooli elintarviketeollisuuden tuotannossa Kestääkseen ja toimiakseen tuotantolaitteet tarvit... >>
Biohajoavat voiteluaineet - miksi edes harkita? Miksi useammat konepajat eivät käytä biohajoavia v... >>
Miten hävikkiä voidaan hallita metallinkäsittelyalalla? Metallin pintakäsittelyalalla käytetään monia eril... >>
5 tärkeää tekijää, jotka kannattaa huomioida valitessa raaka-aineiden toimittajaa Raaka-aineiden hankinta on yksi tärkeimmistä elint... >>
Gluteenittomuus ei ole menneen talven lumia Ei ole pitkä aika siitä kun merkintä “G” ravintola... >>
Kulutustottumusten muutoksen taustatekijät leipomosektorilla Leipomotuotteet kuuluvat kysyntävetoiseen ruokamar... >>


Mikä on UFI koodi ja mihin ja milloin sellainen tarvitaan?

Kemikaalialaa puhuttelee tällä hetkellä CLP asetuksen EY N.o 1272/2008 uusi liite VIII (muutos 2017) koskien tuotteisiin lisättävää UFI-koodia. Saamiemme asiakaskyselyiden johdosta koemme aiheelliseksi avata aihetta hieman. Mistä siis on kyse ja mitä asian eteen tulisi tehdä?

UFI-numero on seoksen yksilöivä, 16-numeroinen tunniste, jonka perusteella myrkytystietokeskus voi tunnistaa terveydelle vaaralliset seokset käytettäviksi kiireellisisissä terveydenhuollon vastatoimissa. Muutoksen myötä UFI-koodin on oltava selvästi näkyvissä tuotteen etiketissä. Asetuksen muutosesityksessä on ehdotettu, että teollisuuskäyttöön toimitettavien tuotteiden osalta UFI-koodin voisi ilmoittaa käyttöturvallisuustiedotteessa.

Ilmoitusvelvollisia ovat EU:n alueelle seoksia maahantuovat ja EU:ssa seoksia valmistavat yritykset, kaikissa niissä EU-maissa, joissa seos asetetaan markkinoille. Euroopan unionin alueella toimivan jakelijan, kuten Algol Chemicalsin, on lisäksi varmistuttava, että tuotteen toimittaja on tehnyt tuotteesta tarvittavan ilmoituksen. Ilmoitus pitää sisällään seoksen ja ilmoittajan tunnistetiedot; seoksen luokituksen, varoitusetiketin osat ja myrkyllisyyden sekä seoksen aineosien tuotetunnisteet.

Ilmoitusvelvoitetta sovelletaan kulutuskäyttöön tarkoitetuissa uusissa markkinoille toimitettavissa seoksissa tammikuusta 2021 alkaen, uusissa ammattikäyttöön tarkoitetuissa seoksissa tammikuusta 2021 sekä uusissa  teollisuuskäyttöön tarkoitetuissa seoksissa tammikuusta 2024 alkaen. Asetukseen on kuitenkin tehty muutosehdotuksia ja uudet muutosasetukset julkaistaan näillä näkymin ensi vuoden aikana.

Jo markkinoilla oleviin seoksiin sovelletaan siirtymäkautta, mikä tarkoittaa sitä, että UFI-tunniste on oltava kaikkien markkinoilla olevien asiaankuuluvien tuotteiden osalta saatavilla viimeistään 1. tammikuuta 2025.

Ohjeet ja työkalut UFI-koodien luomiseen löytyvät Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) myrkytyskeskus-sivustolta.

Olemme Algol Chemicalsilla ryhtyneet toimiin tarvittavien tietojen hankkimiseksi toimittajiltamme, lisäksi olemme itse generoineet jo ensimmäiset UFI-koodit omiin tuotteisiimme. Tietoa tuotteidemme UFI-koodeista saa jatkossa käyttöturvallisuustiedotteilla sitä mukaa kun niitä on tuotteille saatavilla. 

 

Yhteystiedot

Päivi Autiovuori, HSEQ Team Leader, Algol Chemicals Oy

paivi.autiovuori@algol.fi

+358 50 588 0488

Nimimerkki
Otsikko
Viesti