Suolistoterveyden tärkeys eläintuotannossa Suolistoterveys ja antibioottien käytön vähentämin... >>
Sorkkaterveys osana lehmien kokonaisvaltaista hyvinvointia Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton mukaan ... >>
Silika ratkaisee monia teollisuuden haasteita Jauhemaisia ​​aineosia käytetään yleisesti monilla... >>
Mikä on UFI koodi ja mihin ja milloin sellainen tarvitaan? Kemikaalialaa puhuttelee tällä hetkellä CLP asetuk... >>
Ympäristöystävälliset pinnoitteet - Todellisuutta vai pelkkää unelmaa? Odotukset European Coatings Show 2019:sta kohtaan ... >>
Mikä on LANXESSin Ningbo Red–prosessi? LANXESS käynnisti maailman moderneimman punaista r... >>
Menestystarina: Korkeampaa laatua ja kustannussäästöjä kuumasinkitykseen Fluksin raudanpoistoyksikkö tehostaa jatkossa Tekn... >>
Mitä ominaisuuksia tekstiilisi tarvitsevat? Onko vastauksesi aina parhaat mahdolliset ominaisu... >>
Ovatko ympäristölupa-asiasi kunnossa? Ympäristönsuojelulaki ja Ympäristönsuojeluasetus s... >>
WPC - Puun ja muovin kestävä ja visuaalisesti näyttävä liitto Puu-muovikomposiittien (WPC) suosio jatkaa kasvuaa... >>
Pesu- ja puhdistusaineiden valmistusta koskeva lainsäädäntö hallussa? Lähes kaikkien tuotteiden valmistus edellyttää tän... >>
Mitä pesu- ja puhdistusaineteollisuudelle kuuluu tänään? Pesu- ja puhdistusaineteollisuudella on merkittävä... >>
Suunnitelmissa ympäristömerkitty pesu- tai puhdistusaine? Termit “Elinkaariajattelu”, “kiertotalous” ja “kes... >>
Voisivatko Suomen tiet olla paremmassa kunnossa? Portfoliossamme on useita tienpäällysteen valmistu... >>
Suomen teollisuuden päästöjen on vähennyttävä edelleen >>
TMT 15®: Turvallinen ratkaisu raskasmetallien poistamiseen savukaasuista >>
Sivutuotteiden hyödyntäminen kemianteollisuudessa Luonnonvarojen tehokkaampi käsittely sekä kestävie... >>
Kiertotalous kestävän kehityksen ja kilpailukyvyn edistäjänä Kasvava väestö ja taloudellisen toiminnan jatkuva ... >>
Tiedätkö mistä suola tulee ruokapöytääsi? Tiedämme, että suola on ihmiskehon toiminnalle tär... >>
Tehokas liukkauden torjuja teille ja taloyhtiön pihoille Siinä missä lumi ja jää tarkoittavat oikeassa paik... >>
Oikea lämmönsiirtoneste veneen moottoriin Lämmönsiirtonesteiden jäätymistä estävä aine on jo... >>
Voiteluaineen rooli elintarviketeollisuuden tuotannossa Kestääkseen ja toimiakseen tuotantolaitteet tarvit... >>
Biohajoavat voiteluaineet - miksi edes harkita? Miksi useammat konepajat eivät käytä biohajoavia v... >>
Miten hävikkiä voidaan hallita metallinkäsittelyalalla? Metallin pintakäsittelyalalla käytetään monia eril... >>
5 tärkeää tekijää, jotka kannattaa huomioida valitessa raaka-aineiden toimittajaa Raaka-aineiden hankinta on yksi tärkeimmistä elint... >>
Gluteenittomuus ei ole menneen talven lumia Ei ole pitkä aika siitä kun merkintä “G” ravintola... >>
Kulutustottumusten muutoksen taustatekijät leipomosektorilla Leipomotuotteet kuuluvat kysyntävetoiseen ruokamar... >>


Mikä on LANXESSin Ningbo Red–prosessi?

LANXESS käynnisti maailman moderneimman punaista rautaoksidia valmistavan pigmenttitehtaan toiminnan Ningbossa vuonna 2016. Viimeisimpien ympäristöstandardien mukaisesti suunniteltu tehdas sekä pigmenttien sekoitus- ja jauhantalaitos aloittivat tuotantonsa vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä.

LANXESSin epäorgaanisten pigmenttien liiketoimintayksikkö tuottaa tehtaassa punapigmenttejä käyttäen LANXESSin kehittämää ja patentoimaa Ningbo Red-menetelmää. Menetelmä asettaa uudet standardit luonnonvarojen kestävälle käytölle ja pigmenttien laadulle rautaoksidipunaisen valmistuksessa . LANXESS valitsi nimen korostaakseen Ningbon merkitystä rautaoksidipigmenttiteollisuudelle. Se symboloi myös LANXESSin sitoutumista Kiinaan ja on samalla kiitollisuuden osoitus Ningbo Chemical Parkille heidän erinomaisesta tuestaan tehtaan suunnittelussa ja rakentamisen eri  vaiheissa.

LANXESSin mukaan uusi prosessi oli välttämätön monesta syystä, joista tärkeimpinä värispektrin laajuus ja ympäristönäkökohdat.

LANXESS käyttää maailman suurimmassa rautaoksidin tuotantolaitoksessaan Saksassa Laux-prosessia. Menetelmä tukee luonnonvarojen tehokasta käyttöä sekä optimoi kemiallisen reaktion tuottaman lämmön hyödyntämisen. Lopputuloksena saadaan korkealaatuisia punapigmenttejä, joiden värispektri on kuitenkin suppea voimakkaamman kellertävän pohjasävyn omaavissa punapigmenteissä. Pennimanin -prosessi auttaa tämän korjaamisessa tarjoamalla laajemman kellertävien punapigmenttien väriavaruuden. Ympäristönäkökohtien kannalta Penniman-prosessi ei ole kuitenkaan suositeltavin. Optimaalisen prosessin puuttuessa LANXESS päätti ottaa haasteen vastaan ja kehittää oman prosessin, joka ei tee kompromisseja laadun suhteen ja tukee kestävää kehitystä sekä maltillista luonnonvarojen käyttöä. 

Ningbo -prosessi on yksi kestävää kehitystä parhaiten tukevista prosesseista. Se integroi ensimmäisenä kattavan jätekaasun käsittelyn typen oksidien poistamiseksi. Lisäksi se vähentää merkittävästi haitallisten jätekaasujen syntymistä prosessin alusta alkaen hienostuneen valvontajärjestelmän ansiosta. Jäljelle jäävät jätekaasut muutetaan takaisin typpihapoksi monimutkaisessa järjestelmässä ja palautetaan sitten prosessiin raaka-aineena. Lisäksi prosessien optimoinnin, nykyaikaisen tuotantotekniikan ja lämmön talteenoton yhdistelmä vähentää merkittävästi energian tarvetta. Tehokkaan,  vedenkäsittelyjärjestelmän biologisen denitrifikaation, ultrasuodatuksen ja käänteisosmoosin ansiosta, prosessivesi voidaan palauttaa lähes kokonaan takaisin kiertoon.

Ympäristönäkökohtien lisäksi Ningbo-prosessi poikkeaa perinteisestä Penniman -prosessista tarkan reaktionhallinnan, muunnellun pigmentin lähtöainesynteesin ja yksittäisten prosessivaiheiden järjestyksen osalta. Lisäksi prosessi yhdistää saostusprosessin elementit natriumhydroksidin kanssa mahdollisimman korkean pigmenttilaadun saavuttamiseksi.

Ningbo-prosessin edut

Periaatteessa uudella parannetulla Ningbo-prosessilla voidaan valmistaa kaikki pigmenttisävyt kellertävimmistä keski-, ja tummanpunaisiin pigmentteihin. Prosessin erityisenä etuna on hyvin punainen, kellertävien punasävyjen spektri. Tätä väriskaalaa ei voida saavuttaa esimerkiksi Laux-prosessilla. LANXESSin uudella prosessilla valmistetuilla pigmenteillä on erittäin hyvä prosessikäyttäytyminen ja dispergoituvuus, joka tekee niiden käytöstä maaleissa ja pinnoitteissa erittäin houkuttelevaa. Sen avulla voidaan tuottaa pigmenttejä, jotka ovat punaisempia kuin mitkään muut tarjolla olevat rautaoksidipigmentit. 

Erittäin joustavan tuotantoprosessin ansiosta LANXESS kykenee kattamaan, paitsi Penniman Red- ja Copperasin prosessien klassiset kellertävät punapigmenttivalikoimat, mutta myös saavuttamaan uusia väriavaruuksia, joita ei ole aiemmin voitu valmistaa millään vakiintuneista menetelmistä.  Prosessin avulla saavutetuilla pigmenteillä on vahvempi punainen värikomponentti kuin millään muulla saatavilla olevissa pigmenteissä.

Ningbo Red pigmenttien käyttökohteet

LANXESSin Ningbo Red-prosessilla valmistettuja pigmenttejä käytetään pääasiassa maaleissa ja pinnoitteissa. Myös muut käyttökohteet ovat mahdollisia - mukaan lukien muovien, paperin ja rakennusmateriaalien värjäys.

Uudet pigmentit soveltuvat moniin teknisiin sovelluksiin, erityisesti erittäin puhtaita rautaoksideja ja kapeaa hiukkaskokojakaumaa edellyttäviin tarkoituksiin, kuten esimerkiksi katalyyseihin.

Algol Chemicals on LANXESSin rautaoksidipigmenttien pitkäaikainen jakelija Suomessa, Ruotsissa ja Baltian maissa. LANXESSin sitoutuminen kestävään kehitykseen tukee Algol Chemicalsin arvoja ja olemme innoissamme uusista punapigmenteistä.

Nimimerkki
Otsikko
Viesti