Suolistoterveyden tärkeys eläintuotannossa Suolistoterveys ja antibioottien käytön vähentämin... >>
Sorkkaterveys osana lehmien kokonaisvaltaista hyvinvointia Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton mukaan ... >>
Silika ratkaisee monia teollisuuden haasteita Jauhemaisia ​​aineosia käytetään yleisesti monilla... >>
Mikä on UFI koodi ja mihin ja milloin sellainen tarvitaan? Kemikaalialaa puhuttelee tällä hetkellä CLP asetuk... >>
Ympäristöystävälliset pinnoitteet - Todellisuutta vai pelkkää unelmaa? Odotukset European Coatings Show 2019:sta kohtaan ... >>
Mikä on LANXESSin Ningbo Red–prosessi? LANXESS käynnisti maailman moderneimman punaista r... >>
Menestystarina: Korkeampaa laatua ja kustannussäästöjä kuumasinkitykseen Fluksin raudanpoistoyksikkö tehostaa jatkossa Tekn... >>
Mitä ominaisuuksia tekstiilisi tarvitsevat? Onko vastauksesi aina parhaat mahdolliset ominaisu... >>
Ovatko ympäristölupa-asiasi kunnossa? Ympäristönsuojelulaki ja Ympäristönsuojeluasetus s... >>
WPC - Puun ja muovin kestävä ja visuaalisesti näyttävä liitto Puu-muovikomposiittien (WPC) suosio jatkaa kasvuaa... >>
Pesu- ja puhdistusaineiden valmistusta koskeva lainsäädäntö hallussa? Lähes kaikkien tuotteiden valmistus edellyttää tän... >>
Mitä pesu- ja puhdistusaineteollisuudelle kuuluu tänään? Pesu- ja puhdistusaineteollisuudella on merkittävä... >>
Suunnitelmissa ympäristömerkitty pesu- tai puhdistusaine? Termit “Elinkaariajattelu”, “kiertotalous” ja “kes... >>
Voisivatko Suomen tiet olla paremmassa kunnossa? Portfoliossamme on useita tienpäällysteen valmistu... >>
Suomen teollisuuden päästöjen on vähennyttävä edelleen >>
TMT 15®: Turvallinen ratkaisu raskasmetallien poistamiseen savukaasuista >>
Sivutuotteiden hyödyntäminen kemianteollisuudessa Luonnonvarojen tehokkaampi käsittely sekä kestävie... >>
Kiertotalous kestävän kehityksen ja kilpailukyvyn edistäjänä Kasvava väestö ja taloudellisen toiminnan jatkuva ... >>
Tiedätkö mistä suola tulee ruokapöytääsi? Tiedämme, että suola on ihmiskehon toiminnalle tär... >>
Tehokas liukkauden torjuja teille ja taloyhtiön pihoille Siinä missä lumi ja jää tarkoittavat oikeassa paik... >>
Oikea lämmönsiirtoneste veneen moottoriin Lämmönsiirtonesteiden jäätymistä estävä aine on jo... >>
Voiteluaineen rooli elintarviketeollisuuden tuotannossa Kestääkseen ja toimiakseen tuotantolaitteet tarvit... >>
Biohajoavat voiteluaineet - miksi edes harkita? Miksi useammat konepajat eivät käytä biohajoavia v... >>
Miten hävikkiä voidaan hallita metallinkäsittelyalalla? Metallin pintakäsittelyalalla käytetään monia eril... >>
5 tärkeää tekijää, jotka kannattaa huomioida valitessa raaka-aineiden toimittajaa Raaka-aineiden hankinta on yksi tärkeimmistä elint... >>
Gluteenittomuus ei ole menneen talven lumia Ei ole pitkä aika siitä kun merkintä “G” ravintola... >>
Kulutustottumusten muutoksen taustatekijät leipomosektorilla Leipomotuotteet kuuluvat kysyntävetoiseen ruokamar... >>


Menestystarina: Korkeampaa laatua ja kustannussäästöjä kuumasinkitykseen

Fluksin raudanpoistoyksikkö tehostaa jatkossa Teknotyö Kuumasinkitys Oy:n tuotantoa

Teknotyö Kuumasinkitys Oy:n Järvenpään yksikköön asennettiin huhtikuun alussa uraauurtava fluksin raudanpoistolaite. Laite itsessään on ensimmäinen laatuaan ja koostuu  2.5 x 2.5 m puhdistusyksiköstä. Se on kompakti versio merikontin kokoisesta alkuperäisestä laitteesta, joka koostuu kahdesta yksiköstä. Laite on asennettu metallilavan päälle, joka mahdollistaa yksikön siirron paikasta toiseen. Tämän ansiosta Teknotyö voi hyödyntää laitetta sekä Järvenpään että Ylistaron tehtaillaan.

Täysin automatisoitu fluksin raudanpoistolaite modernisoi Teknotyön tehtaissa käytössä olleen, monista kuumasinkityslaitoksista tutun perinteisen raudanpoistoprosessin, joka vaatii paitsi henkilöresursseja, mutta myös pysäyttää tuotantoprosessin puhdistuksen ajaksi. Vanhassa prosessissa menetettiin arvokkaita sinkkisuoloja liian korkean pH:n vuoksi, joka oli seurausta arvioon perustuvasta ammoniakin annostelusta. Samasta syystä vain osa raudasta saatiin poistettua ja tämä taas heijastui lopputuotteiden laatuun.

Laite pumppaa fluksin reaktoriin, johon ammoniakkivesi ja vetyperoksidi annostellaan tarkasti tarpeen mukaan. Prosessin tuloksena syntynyt rautaliete suodatetaan ja kuivataan, ja puhdas fluksi palautetaan takaisin altaaseen. Suotopuristimen ainutlaatuinen teknologia optimoi palautettavan, arvokasta sinkkikloridia sisältävän fluksin määrän. Täysin automatisoitua järjestelmää hallinnoidaan antureilla, jotka analysoivat sisääntulevaa fluksia ja puhdistuksen tulosta, mutta myös nostavat työturvallisuuden tasoa. Jos esimerkiksi puhdistettavan fluksin pH laskee asetetun raja-arvon alle liian alhaisen ammoniakkipitoisuuden vuoksi, yksikön hälytin menee päälle ja yksikkö pysähtyy. Vetyperoksidin määrää voidaan seurata yksikön näytöltä ja sen määrää voidaan optimoida raudanpoiston nopeuttamiseksi.

Sähköistä sekoituspumppua lukuunottamatta koko järjestelmä toimii paineilmalla. Tämä poistaa ylikuumenemisen ja oikosulun mahdollisuuden; sähköisessä sekoituspumpussa on lisäksi hälytin ylikuumenemisen varalta. Pumpuissa ei ole käytetty metalliosia, jonka ansiosta korroosion vaaraa ei ole. Kaikki pumput ovat selkeästi merkitty numeroin helpottamaan operointia. Ylläpitotoimia ei yleensä vaadita, mutta jos jotakin täytyy korjata, onnistuu se helposti vaihdettavilla varaosilla. Etävalvonta onnistuu ohjauspaneelissa olevan portaalin kautta.

Laitteella saavutettavat hyödyt

Uusi raudanpoistoyksikkö tulee parantamaan Teknotyö Kuumasinkitys Oy:n koko tuotantoprosessia automatisoimalla fluksin puhdistuksen, minimoimalla menetetyn sinkin määrän sekä maksimoimalla tuotettujen tuotteiden laadun.

“Fluksin rautapitoisuudesta syntyvä tuhka ei ainoastaan vaikuta tuotteen lopputulokseen vaan aiheuttaa myös ylimääräistä työtä kuumasinkityksen jälkeen. Se sitoo myös sinkkiä, joka on kuumasinkityksen suurin yksittäinen lopputuotteen hintaan vaikuttava tekijä”, Mika Linnainmaa, Teknotyö Kuumasinkitys Oy:n omistaja toteaa.

“Emme olisi koskaan löytäneet tätä ratkaisua ilman Algol Chemicalsin metallinkäsittelyn tiiminvetäjää Niko Mikkolaa. Lukuisat myyntimiehet ovat minuun yhteydessä tarjoten erinäisiä prosessia parantavia tuotteita, mutta uuden tuotteen lisääminen kemialliseen prosessiin on aina riski. Jos tuote ei toimi, koko altaan sisältö saatetaan joutua tyhjentämään ja toimittamaan puhdistuslaitokselle. Pahimmassa tapauksessa koko sinkitys prosessi vaarantuu. Algol Chemicalsin kanssa tunnen olevani hyvissä käsissä ja minulle tarjotut tuotteet ja palvelut todella parantavat prosessejamme ja liiketoimintamme kannattavuutta”, lisää Linnainmaa.

Teknotyö Kuumasinkitys Oy

Vasemmalta oikealle: Yksikön johtaja Ylistaro Jarkko Hupila, Järvenpään yksikön tuotantopäällikkö Pauli Saikkonen, Soprinin aluemyyntipäällikkö Gualtiero Marsura, Algol Chemicalsin metallin käsittelyn tiiminvetäjä Niko Mikkola, Teknotyö Kuumasinkitys Oy:n omistaja ja toimitusjohtaja Mika Linnainmaa, FP Engineering S.R.L Sunnittelu ja tuotanto Federico Priuli. Kuva: Algol Chemicals.

Uusi laite voi poistaa fluksista jopa 80kg rautaa yhden vuorokauden aikana ja se parantaa fluksin laatua välittömästi. Täysin puhdas fluksi saavutetaan Järvenpäässä muutamassa viikossa. Tämä tulee vaikuttamaan välittömästi lopputuotteiden laatuun, käytetyn lämmitysenergian määrään, rautajätteen määrään sekä vähentyneen tuhkan myötä myös sinkkikustannuksiin.

 

Teknotyö Kuumasinkitys Oy:n tapaus on upea esimerkki Algol Chemicalsin luomasta lisäarvosta. Missionamme on parantaa asiakkaidemme liiketoiminnan tehokkuutta ratkaisuilla, jotka optimoivat asiakkaidemmme prosessaja tai kuten tässä tapauksessa, uudistavat koko prosessin. Käytämme avuksi  toimittajiemme laajaa osaamista, laajaa ja jatkuvasti kasvavaa palveluvalikoimaamme sekä oman henkilökuntamme kattavaa alan tuntemusta. Kenties voisimme auttaa sinuakin? Ota yhteyttä >>

 Korkea laatu

Optimoitu sinkin kulutus

Energian säästö

Jätteen määrän lasku

Työn tehokkuus

Työturvallisuus

Nimimerkki
Otsikko
Viesti