Suolistoterveyden tärkeys eläintuotannossa Suolistoterveys ja antibioottien käytön vähentämin... >>
Sorkkaterveys osana lehmien kokonaisvaltaista hyvinvointia Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton mukaan ... >>
Silika ratkaisee monia teollisuuden haasteita Jauhemaisia ​​aineosia käytetään yleisesti monilla... >>
Mikä on UFI koodi ja mihin ja milloin sellainen tarvitaan? Kemikaalialaa puhuttelee tällä hetkellä CLP asetuk... >>
Ympäristöystävälliset pinnoitteet - Todellisuutta vai pelkkää unelmaa? Odotukset European Coatings Show 2019:sta kohtaan ... >>
Mikä on LANXESSin Ningbo Red–prosessi? LANXESS käynnisti maailman moderneimman punaista r... >>
Menestystarina: Korkeampaa laatua ja kustannussäästöjä kuumasinkitykseen Fluksin raudanpoistoyksikkö tehostaa jatkossa Tekn... >>
Mitä ominaisuuksia tekstiilisi tarvitsevat? Onko vastauksesi aina parhaat mahdolliset ominaisu... >>
Ovatko ympäristölupa-asiasi kunnossa? Ympäristönsuojelulaki ja Ympäristönsuojeluasetus s... >>
WPC - Puun ja muovin kestävä ja visuaalisesti näyttävä liitto Puu-muovikomposiittien (WPC) suosio jatkaa kasvuaa... >>
Pesu- ja puhdistusaineiden valmistusta koskeva lainsäädäntö hallussa? Lähes kaikkien tuotteiden valmistus edellyttää tän... >>
Mitä pesu- ja puhdistusaineteollisuudelle kuuluu tänään? Pesu- ja puhdistusaineteollisuudella on merkittävä... >>
Suunnitelmissa ympäristömerkitty pesu- tai puhdistusaine? Termit “Elinkaariajattelu”, “kiertotalous” ja “kes... >>
Voisivatko Suomen tiet olla paremmassa kunnossa? Portfoliossamme on useita tienpäällysteen valmistu... >>
Suomen teollisuuden päästöjen on vähennyttävä edelleen >>
TMT 15®: Turvallinen ratkaisu raskasmetallien poistamiseen savukaasuista >>
Sivutuotteiden hyödyntäminen kemianteollisuudessa Luonnonvarojen tehokkaampi käsittely sekä kestävie... >>
Kiertotalous kestävän kehityksen ja kilpailukyvyn edistäjänä Kasvava väestö ja taloudellisen toiminnan jatkuva ... >>
Tiedätkö mistä suola tulee ruokapöytääsi? Tiedämme, että suola on ihmiskehon toiminnalle tär... >>
Tehokas liukkauden torjuja teille ja taloyhtiön pihoille Siinä missä lumi ja jää tarkoittavat oikeassa paik... >>
Oikea lämmönsiirtoneste veneen moottoriin Lämmönsiirtonesteiden jäätymistä estävä aine on jo... >>
Voiteluaineen rooli elintarviketeollisuuden tuotannossa Kestääkseen ja toimiakseen tuotantolaitteet tarvit... >>
Biohajoavat voiteluaineet - miksi edes harkita? Miksi useammat konepajat eivät käytä biohajoavia v... >>
Miten hävikkiä voidaan hallita metallinkäsittelyalalla? Metallin pintakäsittelyalalla käytetään monia eril... >>
5 tärkeää tekijää, jotka kannattaa huomioida valitessa raaka-aineiden toimittajaa Raaka-aineiden hankinta on yksi tärkeimmistä elint... >>
Gluteenittomuus ei ole menneen talven lumia Ei ole pitkä aika siitä kun merkintä “G” ravintola... >>
Kulutustottumusten muutoksen taustatekijät leipomosektorilla Leipomotuotteet kuuluvat kysyntävetoiseen ruokamar... >>


Biohajoavat voiteluaineet - miksi edes harkita?

Miksi useammat konepajat eivät käytä biohajoavia voiteluaineita? Johtuuko käytön vähäisyys hinnasta, saatavuudesta vai heikosta markkinoinnista? Eivätkö biohajoavat voiteluaineet ole yhtä hyviä kuin muut voiteluaineet?

Suurin syy biohajoavien voiteluaineiden käytön vähäisyyteen perustunee vanhoihin käytäntöihin ja ajattelutapoihin. Miksi vaihtaa hyvin toiminutta mineraaliöljyä kasviperäiseen öljyyn ja samalla ottaa riskiä, että uusi tuote ei toimikaan niin hyvin kuin vanha tuttu?

Ihminen tottuu helposti rutiineihin ja jollei rutiinia häiritä, vanhat tavat pysyvät ennallaan. Rutiinin voi yleensä muuttaa ainoastaan jokin muutokseen pakottava tapahtuma. Tällainen voi olla esimerkiksi lainsäädännöllinen muutos tai uuden ympäristönsuojelumyönteisen henkilön rekrytointi, joka voi johtaa vanhojen käytäntöjen kyseenalaistamiseen ja uusien ideoiden syntymiseen.

Useat konepajat eivät ole edes tietoisia kaikista markkinoilla olevista tuotteista. Nykymaailmassa jokaisella tuntuu olevan niin monta rautaa samaan aikaan tulessa, ettei vaihtoehtojen puntarointiin jää enää aikaa. Käsillä olevat ongelmat vievät ajan uusien tuotteiden kokeilulta ja vanhoissa vaihtoehdoissa pysymisessä on puolensa. Aina löytyy toki niitä, jotka etsivät jatkuvasti markkinoiden parhaita tuottoja ja toteuttavat ennakoivia toimenpiteitä ympäristön suojelemiseksi.

Biohajoavien voiteluaineiden käytön vähäisyyteen on usein syynä myös niiden korkeammat kustannukset, jotka vaikeuttavat pienempien konepajojen siirtymishalukkuutta. Kustannukset eivät koske ainoastaan ​​itse voiteluaineita, vaan myös itse siirtyminen biohajoaviin voiteluaineisiin aiheuttaa lisäkustannuksia. Kaikki laitteet tulee puhdistaa huolellisesti vanhoista öljyistä ennen biohajoaviin voiteluaineisiin siirtymistä, sillä useimmat kasviperäiset öljyt eivät sekoitu hyvin kivennäisöljyjen kanssa. Vaihtoon kuluu aikaa, joka on kaikki pois tuotannosta. Sekä lisäkustannukset että tuotantoseisokit ovat molemmat asioita, jotka tunnetusti halutaan välttää tuotantolaitoksissa.

Biohajoavilla voiteluaineilla on kuitenkin monia etuja mineraaliöljyihin verrattuna. Jokainen konepajassa työskentelevä tuntee öljysumun. Sumu koostuu haitallisista haihtuvista orgaanisista yhdisteistä (VOC) ja voi aiheuttaa ihotulehduksia. Biohajoavien voiteluaineiden myötä öljysumu vähenee, mikä puolestaan vähentää orgaanisten yhdisteiden pääsyä ilmaan ja ihoärsytys vähenee. Lisäksi kasviperäisten voiteluaineiden voitelukyky on usein myös parempi.

Harkitessa käytettävän voiteluaineen valintaa kannattaa ottaa huomioon sekä voiteluaineen käyttötarkoitus että yrityksen arvot. Joillakin aloilla lainsäädäntö saattaa vaikuttaa päätökseen  esimerkiksi ympäristöluvan kautta. Itse prosessi saattaa myös vaatia biohajoavien voiteluaineiden käyttöä.

Nimimerkki
Otsikko
Viesti