Suolistoterveyden tärkeys eläintuotannossa Suolistoterveys ja antibioottien käytön vähentämin... >>
Sorkkaterveys osana lehmien kokonaisvaltaista hyvinvointia Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton mukaan ... >>
Silika ratkaisee monia teollisuuden haasteita Jauhemaisia ​​aineosia käytetään yleisesti monilla... >>
Mikä on UFI koodi ja mihin ja milloin sellainen tarvitaan? Kemikaalialaa puhuttelee tällä hetkellä CLP asetuk... >>
Ympäristöystävälliset pinnoitteet - Todellisuutta vai pelkkää unelmaa? Odotukset European Coatings Show 2019:sta kohtaan ... >>
Mikä on LANXESSin Ningbo Red–prosessi? LANXESS käynnisti maailman moderneimman punaista r... >>
Menestystarina: Korkeampaa laatua ja kustannussäästöjä kuumasinkitykseen Fluksin raudanpoistoyksikkö tehostaa jatkossa Tekn... >>
Mitä ominaisuuksia tekstiilisi tarvitsevat? Onko vastauksesi aina parhaat mahdolliset ominaisu... >>
Ovatko ympäristölupa-asiasi kunnossa? Ympäristönsuojelulaki ja Ympäristönsuojeluasetus s... >>
WPC - Puun ja muovin kestävä ja visuaalisesti näyttävä liitto Puu-muovikomposiittien (WPC) suosio jatkaa kasvuaa... >>
Pesu- ja puhdistusaineiden valmistusta koskeva lainsäädäntö hallussa? Lähes kaikkien tuotteiden valmistus edellyttää tän... >>
Mitä pesu- ja puhdistusaineteollisuudelle kuuluu tänään? Pesu- ja puhdistusaineteollisuudella on merkittävä... >>
Suunnitelmissa ympäristömerkitty pesu- tai puhdistusaine? Termit “Elinkaariajattelu”, “kiertotalous” ja “kes... >>
Voisivatko Suomen tiet olla paremmassa kunnossa? Portfoliossamme on useita tienpäällysteen valmistu... >>
Suomen teollisuuden päästöjen on vähennyttävä edelleen >>
TMT 15®: Turvallinen ratkaisu raskasmetallien poistamiseen savukaasuista >>
Sivutuotteiden hyödyntäminen kemianteollisuudessa Luonnonvarojen tehokkaampi käsittely sekä kestävie... >>
Kiertotalous kestävän kehityksen ja kilpailukyvyn edistäjänä Kasvava väestö ja taloudellisen toiminnan jatkuva ... >>
Tiedätkö mistä suola tulee ruokapöytääsi? Tiedämme, että suola on ihmiskehon toiminnalle tär... >>
Tehokas liukkauden torjuja teille ja taloyhtiön pihoille Siinä missä lumi ja jää tarkoittavat oikeassa paik... >>
Oikea lämmönsiirtoneste veneen moottoriin Lämmönsiirtonesteiden jäätymistä estävä aine on jo... >>
Voiteluaineen rooli elintarviketeollisuuden tuotannossa Kestääkseen ja toimiakseen tuotantolaitteet tarvit... >>
Biohajoavat voiteluaineet - miksi edes harkita? Miksi useammat konepajat eivät käytä biohajoavia v... >>
Miten hävikkiä voidaan hallita metallinkäsittelyalalla? Metallin pintakäsittelyalalla käytetään monia eril... >>
5 tärkeää tekijää, jotka kannattaa huomioida valitessa raaka-aineiden toimittajaa Raaka-aineiden hankinta on yksi tärkeimmistä elint... >>
Gluteenittomuus ei ole menneen talven lumia Ei ole pitkä aika siitä kun merkintä “G” ravintola... >>
Kulutustottumusten muutoksen taustatekijät leipomosektorilla Leipomotuotteet kuuluvat kysyntävetoiseen ruokamar... >>


5 tärkeää tekijää, jotka kannattaa huomioida valitessa raaka-aineiden toimittajaa

Raaka-aineiden hankinta on yksi tärkeimmistä elintarvikealalla toimivan yrityksen toiminnoista. Hinta on merkittävä valintaan vaikuttava tekijä, mutta yksittäisen raaka-aineen hintaakin tärkeämpi on tarvittavien raaka-aineiden kokonaishinta. Kuluttajien tietoisuuden kasvaessa, raaka-aineiden lähteillä, missä ja miten tuote on valmistettu, on yhä suurempi merkitys. Yrityksen maine on helposti menetetty, mikäli raaka-aineet on hankittu vastuuttomasti toimivalta yritykseltä tai niitä kuljetetaan ympäristöä liiallisesti rasittavin metodein. Kumppanivalinta, joka tukee vastuullisessa toiminnassa, on paitsi sijoitus yrityksen tulevaisuuteen, mutta säästää myös monelta harmilta. Me Algol Chemicalsilla hankimme raaka-aineemme vastuullisilta toimittajilta ja pidämme erittäin tärkeänä, että myymämme tuotteet paitsi sopivat asiakkaidemme tarpeisiin, mutta myös täyttävät korkeat laatukriteerimme. Haluamme, että brändimme edustaa asiakkaillemme parasta mahdollista laatua ja siksi vaadimme sitä myös omilta toimittajiltamme. Samaa tulisi sinunkin edellyttää. Alle olemme koonneet tärkeimmät kriteerit, joiden perusteella arvioimme toimittajiamme.

1. Luotettavat ja tehokkaat toimitukset

On tärkeää ymmärtää miten tuotteidesi logistiikka ja seuranta on järjestetty. Mikäli tuotteesi edellyttävät erityisiä ohjeita ja toimituksia, näistä tulee kertoa kumppanillesi. Tämän jälkeen on toimittajasi tehtävä selvittää, miten vaatimuksesi voidaan toteuttaa. Mikäli varastoit jakelijan varastossa, on tärkeää selvittää, miten he tiedottavat sinua vähenevästä varastosta tai kun parasta ennen päivämäärät alkavat lähestyä. Mikäli käytössä on täydennystilausjärjestelmä, miten se on viestitty ja tarjoaako toimittaja järjestelmälle vaihtoehtoja? Ei ole myöskään yhdentekevää, miten yritys reagoi odottamattomiin tilanteisiin. Pystyykö kumppanisi esimerkiksi toimittamaan raaka-aineita lyhyellä varoitusajalla? Liiketoimintasi voi menestyä ainoastaan, mikäli tarvitsemasi raaka-aineet ovat saatavilla silloin kun niitä tarvitset ja siinä paikassa, jossa niitä tarvitset.

2. Vastuullinen kumppani

Kun väliportaita on useita, on toisinaan haastavaa tietää, miltä yritykseltä lopulta hankit tarvitsemasi raaka-aineet. Kuinka kauan kumppanisi on on ollut markkinoilla ja miten se on menestynyt? Miten he hankkivat raaka-aineensa? Voivatko he todistaa toimivansa vastuullisesti koko arvoketjun läpi? Kysy referenssejä ja suositteluja selvittääksesi lisää yrityksen taustoista.

3. Tutkitut tuotteet ja sertifikaatit

Elintarvikkeiden turvallisuus ja niiden valmistuksessa noudatetut standardit ovat perusedellytys toiminnalle alalla. Selvitä miten kumppanisi noudattaa paikallisia elintarvikealan standardeja koko logistisen prosessinsa aikana. Mitä he vaativat päämiehiltään? Mitä sertifikaatteja he ovat hankkineet varmistaakseen, että tuotteet täyttävät vaaditut kriteerit? Löytyykö heiltä sertifikaatteja erityisruokavalioihin, kuten gluteenittomuuteen tai Kosheriin? On tärkeää ymmärtää kumppanisi nykyiset, mutta myös tulevaisuuden kyvykkyydet markkinan kehittyessä. Mitä useampia tarkastuksia ja selvityksiä toimittajasi suorittaa, sitä rauhallisemmin mielin voit olla, että valmistamasi elintarvike on turvallinen..

4. REACH -rekisteröinnit

REACH on Euroopan unionin säännös, jonka tavoitteena on varmistaa ihmisten sekä ympäristön suojelu kemikaalien niille altistamilta riskeiltä ja samaan aikaan parantaa EU:n sisäisten kemikaalitoimittajien kilpailukykyä. Säännöksen edellyttämän rekisteröinnin  ulkopuolelle kuuluvat pääasiallisesti raaka-aineet, joita käytetään elintarvikkeiden valmistuksessa. Jotkut elintarvikesekoitukset ja leivän raaka-aineet, joita käytetään teollisten ja käsityöläisleipomoiden  uusien tuotteiden valmistuksessa, saattavat kuitenkin kuulua Euroopan luokittelu-, merkintä- ja pakkaussäännöksen piiriin. Tämän seurauksena joitakin elintarvikemiksejä ja leivän raaka-aineita voidaan pitää vaarallisina ja ne tulee merkitä tämän mukaisesti myytäessä niitä eteenpäin B-to-B-sektorilla.

Vaikka pääosa leipomoteollisuuden raaka-aineista jää Reach-rekisteröinnin ulkopuolelle, monet puhdistuksessa ja ylläpidossa käytettävät tuotteet saattavat kuulua rekisteröintien piiriin. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää varmistaa, että toimittajasi on pitänyt huolta tarvitsemiesi tuotteiden rekisteröinnistä määräaikaan mennessä. Mikäli rekisteröintiä ei ole tehty, toimittaja ei voi toimittaa tuotetta 1. kesäkuuta 2018 jälkeen kun tiukemmat REACH-rajoitukset tulevat voimaan.

5. Kumppanuus tukee tuotekehitystä

Vahva kumppanuussuhde hyödyttää molempia osapuolia. Haluat toimittajasi arvostavan liiketoimintaasi ja odotat heidän tekevän kaikkensa parhaan palvelun takaamiseksi. Parhaiten tämä toteutuu osoittamalla heille, kuinka tärkeä kumppanisi on liiketoiminnallesi. Mitä paremmin kumppanisi tuntee liiketoimintasi, valmistamasi tuotteet ja loppukäyttäjien tarpeet, sitä todennäköisemmin voitte kehittää uusia tuotteita yhdessäi.


Parhaan kumppanin löytäminen ei ole helppoa ja prosessi vaatii kärsivällisyyttä, tarkkaa arviointia ja harkintaa. Menestyksesi on riippuvainen kumppanistasi, joten ethän epäröi käydä läpi yllä mainittuja asioita etsiessäsi seuraavaa potentiaalista kumppaniasi. Ja mikäli oikeaa kumppania ei tunnu löytyvän, voit aina ottaa yhteyttä meihin. Keskustelemme mielellämme, miten voisimme auttaa tuotteidesi jalostuksessa.

Nimimerkki
Otsikko
Viesti