Olemme sitoutuneet kemikaalikaupan Responsible Care - Vastuu huomisesta -ohjelmaan

Toimintatapamme

Pidämme huolta tuotteistamme alusta loppuun asti. Kemikaalien varastoinnissa, käsittelyssä ja kuljetuksissa otamme tarkasti huomioon ympäristö- ja turvallisuusnäkökohdat. Siksi panostamme vahvasti palveluun ja logistiikkaan.

Ylläpidämme ja kehitämme henkilöstömme osaamista suunnitelmallisella koulutuksella niin, että jokainen tuntee työnsä merkityksen laatu-, ympäristö- ja turvallisuusasioissa. Varmistamme, että toimittamamme tuotteet ovat turvallisia käsitellä, kuljettaa ja käyttää, pakkausten kierrätystä kehitetään ja käytetään tehokkaasti siellä missä se on mahdollista, ja jäte hävitetään määräysten mukaisesti.

Algol Chemicalsilla on ollut ISO 9002 -laatusertifikaatti vuodesta 1993 ja ISO 14001 -ympäristösertifikaatti vuodesta 1997 alkaen. Vuodesta 2003 Algol Chemicals on ollut sertifioitu myös  ISO 9001:2000 –standardin mukaisesti. Olemme sitoutuneet kemikaalikauppaan painottuneeseen Responsible Care - Vastuu Huomisesta -ohjelmaan.  Algol Chemicals Oy on Euroopan kemikaalijakelijoiden järjestön FECC:n suora jäsen. Olemme sitoutuneet täyttämään Euroopan unionin uuden kemikaaliasetuksen (REACH) vaatimukset FECC:n ohjeistuksen mukaisesti.

Tavoitteenamme on toimintojemme jatkuva parantaminen ja toimintaan liittyvien riskitekijöiden ehkäiseminen ja poistaminen niin, ettei niistä aiheudu haittaa ihmiselle, ympäristölle tai omaisuudelle. Seuraamme ja mittaamme jatkuvasti myös sitä, miten olemme tässä päämäärässämme onnistuneet. Vastaamme mielellämme kysymyksiin toiminnastamme.


Lue lisää:

Algol Chemicalsille alan keskiarvon ylittävät pisteet laatu, turvallisuus ja ympäristöasioiden SQAS-arvioinnissa  

Työturvallisuuskoulutus Algol Chemicalsissa

Algol Chemicalsin Turun yksikön turvallisuustiedote (pdf)

Algol-konserni lahjoittaa 50 000 euroa yliopistojen varainhankintaan

Käytännön turvallisuusharjoituksella toimintatavat testiin

Kemikaalipakkauksien uudelleenkäytössä turvallisuus huomioitava erityisesti

Itämeri kuntoon kunnallisia jätevesiä puhdistamalla

Vastuullisuus kaivoskemikaalien tuonnissa Eurooppaan

Lue lisää yritysvastuustamme Algol-konsernin kotisivulta

Yhteydenottopyyntö