Uutiset >>

Algol Chemicalsille alan keskiarvon ylittävät pisteet laatu, turvallisuus ja ympäristöasioiden SQAS-arvioinnissa    

 

SQAS-arviointi on eurooppalaisille logistiikka-alan toimijoille ja kemikaalijakelijoille suoritettava laadun, turvallisuuden ja ympäristöasioiden huomioimisen arviointimenetelmä. Käytännössä arvioinnin kysymyksillä pyritään selvittämään, kuinka hyvin yritys toteuttaa Responsible Care -ohjelman periaatteita käytännön toiminnassaan.  Algol Chemicals sai vuonna 2016 suoritetussa arvioinnissa 90 pistettä sadasta, kun alan keskiarvo on noin 80 pistettä. Kaiken kaikkiaan arviointi on tehty Euroopassa jo 253 kemikaalijakelijalle.

Algol Chemicalsin toiminta erottuu edukseen alan keskiarvoista etenkin seuraavilla osa-alueilla

 

ARVIOITU ALUE SAAMAMME PISTEET (MAKS. 100) ALAN KESKIARVOPISTEET
toiminnan lainmukaisuus 100 72
koulutus 100 93
riskinhallinta 98 82
jatkuva kehittäminen 92 74
yhteiskunnallinen vuorovaikutus 75 53

 
- Ainoastaan reagointiherkkyys kriisitilanteissa sai hieman alan keskiarvoa alemman arvion 79 (alan keskiarvo 83). Aiommekin tänä vuonna kehittää reagointiherkkyyttämme muun muassa osallistumalla joulukuussa Hazard projektin pelastusharjoitukseen, laatu- ja ympäristöpäällikkö Maaret Karlsson Algol Chemicalsilta kertoo.


Lisätietoa:

Responsible Care ohjelman toteutuminen käytännössä

Hazard-projektin tavoitteet